Skip to main content

Od 1 stycznia 2021 osoby, które osiągnęły dochody m.in. z Norwegii, będą  miały obowiązek złożenia w Polsce zeznania podatkowego  PIT 36 i PIT ZG . Dotyczy to wszystkich osób fizycznych osiągających dochody m. in.  w Norwegii. Do tej pory obowiązek ten mieli tylko pracownicy osiągający przychody jednocześnie w Polsce i za granicą. Zgodnie z nową konwencją obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym dochodu uzyskanego za granicą istnieje zawsze, bez względu na to, czy oprócz dochodów z zagranicy podatnik uzyskał inne dochody opodatkowane w Polsce według skali podatkowej czy nie.

Nie mają obowiązku rozliczenia się z polskim urzędem osoby na stałe zamieszkałe w Norwegii, o ile nie osiągnęły dochodu w PL ( np. z wynajmu mieszkania).

Zmiany w zasadach opodatkowania w Polsce osób pracujących za granicą

Sam fakt złożenia zeznania nie oznacza automatycznie obowiązku zapłaty podatku w Polsce. Podatnik ma bowiem możliwość skorzystania z ulgi abolicyjnej. Ostateczna wysokość podatku płaconego w Polsce od tych dochodów będzie zatem taka sama jak przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.  O tym gdzie i w jakim zakresie podlega się opodatkowaniu decyduje przede wszystkim tzw. rezydencja podatkowa.

Wcześniej osoby pracujące w Norwegii, mające rodzinę  i/lub mieszkanie w Polsce , korzystały z metody wyłączenia z progresją. Była ona korzystniejsza, ponieważ dochód podlegający opodatkowaniu za granicą był w tym przypadku wyłączony z opodatkowania w Polsce. Wpływał jedynie na wysokość stawki PIT od polskich dochodów. Dodatkowo, pracując wyłącznie za granicą – w Norwegii – w Polsce nie trzeba było wysyłać PIT-u do polskiego fiskusa.

Metoda proporcjonalnego odliczenia podatku

Metoda proporcjonalnego odliczenia, która obowiązuje od 1 stycznia 2021, jest mniej korzystna. W tym przypadku dochód osiągnięty za granicą jest opodatkowany w naszym kraju. Od podatku należnego w Polsce odlicza się podatek zapłacony za granicą.

Jeśli dochód był za granicą zwolniony z podatku, to realny dochód podatnika obniży się o wysokość podatku, który zapłacić będzie musiał w Polsce (17 proc. PIT do 85 528 zł, a powyżej tej kwoty – 32 proc. podatku). Jeśli natomiast zapłacony za granicą podatek był niższy, to podatnik będzie musiał dopłacić różnicę w Polsce.

Możemy zakładać, że ogromna część Polaków mieszkających w Norwegii i tak w Norwegii zapłaci większy podatek, a co za tym idzie, w Polsce skończy się tylko złożeniem Pit-u , ale nie dopłatą podatku.

Kto dopłaci do podatku w Norwegii?

Złożenie Pit-u w Polsce dotyczy tylko osób wykonujących pracę zarobkową m. in.w Norwegii ale posiadających w Polsce centrum interesów życiowych (rodzina, dom, nieruchomość) lub pobyt w Pl dłuższy niż 183 dni.

1. Jeśli pracownik nie osiągnął żadnych przychodów w PL a osiągnął dochody za granicą to od 1 stycznia 2021 –musi złożyć zeznanie na  PIT 36 i PIT ZG – nie będzie miał dopłaty do  podatku w PL.

2. Jeśli pracownik osiągnął przychody w PL i za granicą  to rozlicza się na  PIT 36 i PIT ZG , a do urzędu dopłaci różnicę pomiędzy ponownie przeliczonym podatkiem według nowej stopy procentowej a podatkiem od dochodów polskich naliczonym według stopy 17%.

Martwisz się, jak rozliczyć podatek z dochodów osiągniętych w Norwegii i/lub w Polsce? Zgłoś się do nas! ATS Pomoc w Norwegii zajmie się kompleksowo Twoim rozliczeniem.

Anna Stankiewicz