Skip to main content

Wielostronna konwencja podatkowa (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, w skrócie: Konwencja MLI) weszła w życie 1 lipca 2018 r.  a pełne obowiązywanie przepisów Konwencji MLI rozpocznie się  1 stycznia 2019 r. 

1 lipca 2019 r.  konwencja MLI została przyjęta przez Polskę.   Zakłada ona między innymi obowiązek rozliczenia rocznej deklaracji PIT, jeśli kraj , w którym pracuje polski obywatel, ratyfikował już konwencję MLI. Do tej pory  – jeśli Polak osiągnął dochody  za granicą, a  nie osiągnął żadnego dochodu w Polsce,  nie musiał składać rocznej deklaracji PIT.

Od kiedy obowiązują przepisy  konwencji MLI ?

Dla Polski i Austrii konwencja MLI weszła w życie  1 lipca 2018 r., zatem MLI należy stosować dopiero od pełnego okresu rozliczeniowego następującego po upływie 6 miesięcy, tj. od 1 stycznia 2019 r. – dla tych osób obowiązek złożenia  zeznania PIT w Polsce od dochodów z 2019 r. wystąpi dopiero na koniec kwietnia 2020 r.

Dla Polski i Norwegii konwencja MLI weszła w życie 17.07.2019 r.     Stosowana będzie  od pełnego okresu rozliczeniowego następującego po upływie 6 miesięcy, tj. od 1 stycznia 2020 r. – dla tych osób obowiązek złożenia  zeznania PIT w Polsce od dochodów z 2020 r. wystąpi dopiero na koniec kwietnia 2021 r.

Dla Polski i Wielkiej Brytanii pierwszy pełny okres rozliczeniowy następujący po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie MLI   rozpoczyna się dopiero 1 stycznia 2020 r. Zatem obowiązek złożenia pierwszej deklaracji powstanie na koniec kwietnia 2021 r.

Kogo dotyczą przepisy konwencji MLI?

Zmiana dotyczy  polskich rezydentów podatkowych. Jeśli polski obywatel osiąga dochody wyłącznie za granicą, ale w Polsce ma tzw. ośrodek interesów życiowych, np. rodzinę, majątek, dom itp., to deklarację PIT teraz będzie musiał złożyć.  

Jeżeli polski obywatel przez większą część roku przebywa w innym państwie, ma tam dom, rodzinę, a z Polską łączy go już tylko paszport, przestaje być polskim podatnikiem PIT.   

Co z dopłatą podatku?

                Dla podatników pracujących w najbardziej popularnych krajach (Francja, Niemcy, Szwecja, Norwegia czy Wielka Brytania) kwota podatku do zapłaty się nie zmieni, ponieważ w ustawie o PIT istnieje   tzw. ulga abolicyjna (art. 27g ustawy o PIT), która zwalnia z płacenia dodatkowego podatku w Polsce. 

Ważne! Ulga abolicyjna dotyczy  umów o pracę, umów cywilnoprawnych, ale nie emerytur. Niezłożenie deklaracji PIT w Polsce będzie prawdopodobnie kwalifikowane jako wykroczenie skutkujące nałożeniem np. mandatu.