Skip to main content

Pobierasz świadczenia z NAV? Sprawdź, ile pieniędzy trafiło na twoje konto w styczniu! Urząd skarbowy zmienił kody, w wyniku czego wyniknął błąd w wypłatach z NAV. 

Błąd w kodach stosowanych do określania wysokości podatków spowodował, że wielu świadczeniobiorców NAV miało w styczniu pobraną zbyt wysoką zaliczkę na podatek dochodowy – informuje norweski urząd skarbowy Skatteetaten. System traktuje teraz świadczenia z NAV tak, jakby Urząd Pracy i Opieki Socjalnej był dodatkowym pracodawcą podatnika. To powoduje, iż procent pobieranych zaliczek na podatek podatku jest wyższy, a pieniędzy trafiających na konto jest mniej.

Zmień kartę podatkową

Norweska skarbówka przeprasza za swój błąd, ale jednocześnie informuje, że… większość podatników musi sobie sama ten błąd naprawić zmieniając kartę podatkową na taką z odliczeniami procentowymi (prosenttrekk). Każdy, kto pobiera świadczenia, na przykład zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy, macierzyński, rodzinny itp, powinien sprawdzić, czy kwota otrzymana w styczniu różni się od tej otrzymanej w grudniu czy listopadzie. Dopiero po zmianie karty, kiedy już zostanie ona automatycznie przesłana do NAV, można udać się do swojego urzędu i wnioskować o skorygowanie wpłaty za styczeń.

Nadpłacone pieniądze wrócą

Warto jednak pamiętać, że zbyt wysoka zaliczka na podatek to nie powód do dużego zmartwienia. Każda korona za dużo, jaką w ciągu roku przekażemy na poczet podatku, zostanie potem zwrócona przez urząd skarbowy podczas rozliczenia podatkowego. Poważniejszym problemem dla wielu podatników bywają za małe zaliczki na podatek pobierane cyklicznie przez NAV.

ATS Pomoc w Norwegii ma wśród usług zmianę karty podatkowej. Skontaktuj się z jednym z naszych biur, by zamówić usługę.

Źródło: Nportal.no