Skip to main content

Każdy, kto otrzymuje pensję od pracodawcy, przy rozliczeniu miesięcznego wynagrodzenia powinien mieć potrąconą zaliczkę na podatek dochodowy. Wysokość tej zaliczki uzależniona jest od tego, jaką dany pracownik ma kartę podatkową. A karta podatkowa jest uzależniona od tego, jakie przewidywane dochody i roczne koszty zostały zgłoszone do Skatteetaten. Bądź też, jeśli ktoś nie zgłosił zmiany karty podatkowej, jakie były dochody i koszty uzyskania przychodu w roku ubiegłym. Każda karta podatkowa przewiduje, że pracownik otrzyma feriepenger w danym roku oraz, że przy końcu roku z jednej pensji (zwykle w grudniu) zostanie potrącona tylko połowa podatku. Karta podatkowa to nie tylko procenty lub tabele na papierze, ale są to algorytmy zdefiniowane właśnie po to, by właściwie wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy, tak aby podatnik posługujący się właściwie dobraną kartą podatkowa, nie musiał zwracać podatku do skatteetaten ani też aby urząd podatkowy nie musiał niczego zwracać podatnikowi. Kildeskatt -czyli stała 25% skala podatkowa – to podatek, o którym pisaliśmy już dla was wcześniej szczegółowo. Ten rodzaj zaliczki rządzi się własnymi prawami, nie zakłada on odpisywania żadnych kosztów, wypłaty feriepenger czy też zredukowania połowy podatku na koniec roku. Jest to stały procent i nie podlega on żadnym rozliczeniom. Oczywiście, aby móc korzystać z tego podatku, należy spełnić szereg warunków i nie jest powiedziane, że osoba , która posiada taką kartę, będzie rozliczona finalnie zgodnie z kildeskatt. Wystarczy przekroczyć próg dochodu, by urząd i tak dokonał rocznego rozliczenia wg. innych zasad.
Dla osób posiadających zwykłą kartę podatkowa (tabelę lub procentową) przewidziane jest, że pracodawca potrąci połowę podatku dochodowego w grudniu. Jeśli podatnik posiada właściwie dobraną kartę podatkową, to nie musi się martwić, że będzie musiał w przyszłym roku oddać urzędowi niedopłacony podatek. Należy też pamiętać, że połowa podatku to nie ”prezent od króla”, tylko takie  udogodnienie, mające na celu podreperowanie budżetu przy końcu roku. Ogólnie to ujmując, każdy z nas przez cały rok oddaje urzędowi troszkę więcej podatku, aby w grudniu zapłacić trochę mniej.
Z przywileju tego można skorzystać, ale nie trzeba. Jeśli ktoś nie chce aby została potracona tylko połowa podatku, może zwyczajnie zgłosić ten fakt do pracodawcy i zostanie potracona cała wartość zaliczki na podatek. W takim przypadku, jeśli karta podatkowa jest odpowiednia dla potrzeb podatnika, powinien on w przyszłym roku otrzymać zwrot podatku.
Osoby, które maja potrącaną zaliczkę na podatek zgodnie z kildeskatt nie mogą skorzystać z przywileju zapłaty polowy podatku na koniec roku. Ich karta podatkowa nie przewiduje takich rarytasów.
 
Warto pamiętać, że karta podatkowa powinna być właściwie dobrana do dochodu otrzymywanego przez podatnika. Urząd podatkowy sam wystawia kartę podatkową w większości przypadków i w grudniu prawie każdy z nas otrzyma swoją nową kartę podatkową na następny rok.
Niemniej jednak najlepiej dostosowana karta podatkowa to taka, która została wydana przez urząd na nasz wniosek, w którym wpiszemy przewidywane roczne dochody i koszty uzyskania przychodu. Kartę podatkową powinno się weryfikować za każdym razem, gdy nasze zarobki ulegają istotnym zmianom. Skatteetaten nie ma nic przeciwko aby zmieniać kartę podatkowa wielokrotnie w ciągu roku, nawet jest to wskazane.
Zapraszamy do zadawania pytań.