Skip to main content

Karta podatkowa na rok 2023

W grudniu norweski Urząd Skarbowy wysyła podatnikom karty podatkowe na rok 2023. Tej informacji nie można przegapić! Dlaczego? Wyjaśniamy.

W połowie grudnia podatnicy w Norwegii otrzymają maile ze Skatteetaten o tytule „Informasjon om skattekortet 2023”. To informacja o zaliczkach na podatek dochodowy, jakie będą pobierane w nadchodzącym roku. Nie należy tej informacji ignorować. Urząd wystawia kartę podatkową wyłącznie na podstawie prognozy z roku poprzedniego. Może naliczyć za mało lub za dużo podatku od naszego dochodu. Brak korekty sprawi w takim wypadku, że będziemy płacić nieodpowiedni podatek przez cały rok 2023 – albo dostając do kieszeni za dużo, albo płacąc zbyt duże zaliczki na podatek. Jak sprawić, by płacić odpowiednie do przyszłych dochodów zaliczki na podatek dochodowy w Norwegii? To proste. Kartę podatkową należy skontrolować, w razie potrzeby skorygować, a w przypadku zmiany sytuacji życiowej w przyszłym roku, nanieść kolejne zmiany.

Bez nadpłaty bądź dopłaty

Karta podatkowa to nie tylko procenty lub tabele na papierze, to algorytmy zdefiniowane właśnie po to, by właściwie wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy, tak aby podatnik posługujący się właściwie dobraną kartą podatkową, nie musiał zwracać podatku do Skatteetaten ani otrzymywać od niego zwrotu.

Inny przypadek to kildeskatt, czyli stała 25% skala podatkowa. Ten rodzaj zaliczki rządzi się własnymi prawami, nie zakłada on odpisywania żadnych kosztów, wypłaty feriepenger czy też zredukowania połowy podatku na koniec roku. Jest to stały procent i nie podlega on żadnym rozliczeniom. Aby móc korzystać z tego podatku, należy spełnić szereg warunków i nie zawsze jest to korzystna dla podatnika metoda rozliczenia. Jest jednak najprostsza i dlatego korzysta w niej wiele osób, które dopiero rozpoczynają życie i pracę w Norwegii.

Warto pamiętać, że karta podatkowa powinna być właściwie dobrana do dochodu otrzymywanego przez podatnika. Najlepiej dostosowana karta podatkowa to taka, która została wydana przez urząd na nasz wniosek, w którym wpiszemy przewidywane roczne dochody i koszty uzyskania przychodu. Kartę podatkową powinno się weryfikować za każdym razem, gdy nasze zarobki ulegają istotnym zmianom. Skatteetaten nie ma nic przeciwko aby zmieniać kartę podatkowa wielokrotnie w ciągu roku, nawet jest to wskazane.

Zmiana karty podatkowej

Kontrola i zmiana karty podatkowej na dany rok to jedna z usług oferowanych przez nasze biura. Możesz z nami złożyć wniosek o kartę, na przykład jeśli masz tylko numer tymczasowy i musisz samodzielnie wnioskować o wydanie karty podatkowej na każdy kolejny rok. Możesz też zlecić nam kontrolę i zmianę już wydanej przez urząd podatkowy w Norwegii karty podatkowej. Pomożemy Ci również, jeśli nie otrzymałeś ze Skatteetaten informacji o nowej karcie podatkowej w odpowiednim czasie. Zanim rozpocznie się rok 2023, warto mieć sprawy podatkowe uregulowane i spać spokojnie.