Skip to main content

Urząd skarbowy umożliwi to dokładnie 15 grudnia. Organ podatkowy każdego roku rozsyła nową kartę podatkową, chyba że nie ma wystarczających informacji o Twoich dochodach, dlatego bardzo ważne jest sprawdzenie, czy została ona poprawnie wystawiona.

Co to takiego karta podatkowa?

Przypominamy:

Karta ta, to elektroniczny dokument, który wskazuje, ile podatku pracodawca potrąci z wypłaconego wynagrodzenia. Kwota odliczana przez pracodawca nazywa się zaliczka na podatek dochodowy i jest on niczym innym, jak przedpłatą na podatek, którą podatnik będzie musiał zapłacić.  Wysokość podatku można stwierdzić dopiero po zakończonym roku dochodowym. Nowy pracownik zagraniczny objęty jest najczęściej uproszczonym systemem podatkowym zwanym potocznie podatkiem u źródła (kildeskatt).

Każdy kto pracuje w Norwegii i otrzymuje miesięczną pensję od pracodawcy, będzie miał potrącaną zaliczkę na podatek dochodowy. Jak duży zostanie potrącony podatek, zależy od tego, jakie zostały zgłoszone przewidywane dochody. Jeśli karta podatkowa jest właściwie wyliczona, zostanie odpowiednio oszacowana zaliczka na podatek dochodowy i podatnik nie będzie musiał zwracać podatku do Skatteetaten. Dotyczy to zarówno norweskich jak i zagranicznych pracowników. Jeśli jesteś w Norwegii pierwszy raz, będziesz o kartę podatkową aplikować razem z numerem personalnym na jednym druku.

Pamiętaj!!!

Karta podatkowa jest ważna przez jeden rok dochodowy (rok kalendarzowy).

Przykład: Jeżeli pracujesz w Norwegii od 1 listopada 2019 r. do 30 marca 2020 r., w pierwszej kolejności otrzymasz kartę podatkową na miesiące listopad i grudzień 2019 r., następnie nowa karta podatkowa powinna wpłynąć na miesiące styczeń, luty i marzec 2020r.

Co roku Skatteetaten w grudniu przygotowuje dla podatników nowe karty podatkowe, opierając się na dochodach z roku bieżącego. Karty są wysyłane do podatnika w formie elektronicznej.

Każdy jest zobowiązany, aby sprawdzić, czy otrzymał kartę podatkową na dany rok oraz porównać, czy przewidywany dochód na bieżący rok, będzie taki sam jak przewidywał. Należy pamiętać, że jeśli chcemy zmienić kartę podatkową w ciągu roku należy wziąć pod uwagę dochody, które uzyskaliśmy od stycznia bieżącego roku do momentu wnioskowania o nową kartę.

Jeśli Twój pracodawca nie otrzyma karty podatkowej, potrąci podatek w wysokości aż 50% z wynagrodzenia. Jeżeli karta podatkowa nie wpłynie do 9 stycznia powinno się niezwłocznie uzupełnić informacje (jeżeli ich brakuje) oraz zamówić ponownie kartę podatkową.

Najczęstszym powodem zamówienia, bądź zmiany karty podatkowej jest podjęcie pierwszej pracy w Norwegii, nieprawidłowości na karcie podatkowej lub zmiana dochodu się w ciągu roku. Należy pamiętać, że zmiana sytuacji rodzinnej, miejsca zamieszkania, pracy, czy też wykształcenia wpływa zarówno na przysługujące odliczenia jak i na wysokość odliczonego podatku.

Kto może zamówić kartę podatkową?

Podatnik lub pracodawca.

3 października 2017 norweski urząd wprowadził usługę elektroniczną, umożliwiając składanie wniosków o wydanie pierwszej karty podatkowej dla pracowników zagranicznych. Forma papierowa nadal jest akceptowana, lecz wówczas należy osobiście udać się do urzędu na tzw. ID Kontrol (kontrola tożsamości), dlatego preferuje się składanie wniosków elektrycznie.

Zdarzają się również wyjątki, w których wymagane jest osobiste stawiennictwo w urzędzie skarbowym.

Rodzaje kart podatkowych:

Karta tabelaryczna (tabellkort) – odliczenie podatku w zależności od przychodu. Urząd podatkowy przypisuje odpowiedni kod z tabeli na podstawie szacowanych/osiąganych dochodów. Krótko mówiąc główny pracodawca (u którego zarabia się najwięcej) rozlicza dochody według tabeli tabellkort, pozostali pracodawcy według prosentkort. 

Prosenttrekk- to jeden stały procent, niezależnie od zmiany dochodu. Karty te stosowane są, gdy uzyskiwane dochody są nieregularne. Jeśli podatnik zarobi więcej w porównaniu z dochodami, których użyto do ustalenia wysokości prosentkort, to odciągnięty podatek będzie niższy. Gdy zarobi mniej, to podatek będzie wyższy niż powinien. Każdy kto posiada kilku pracodawców może wnioskować o prosentkort, aby uniknąć niedopłat w podatku.  

Kildeskatt – (wprowadzona 1 stycznia 2019r.) to nowy sposób rozliczania podatku dochodowego dla zagranicznych pracowników tzw. podatek u źródła. Karta ta, skierowana jest do osób, które przyleciały na krótki okres oraz nie przekroczą 183 dni pobytu w Norwegii. Osoby, które są objęte tym programem, nie będą otrzymywać zeznania podatkowego i rozliczenia za swoje wynagrodzenie. Zamiast tego otrzymają pokwitowanie podatkowe, które pokazuje, ile wynagrodzenia i podatku twój pracodawca zgłosił do Skatteetaten. Każdy podatnik ma swój dochód opodatkowany w wysokości 25%. Podatek u źródła jest systemem dobrowolnym. Można zrezygnować z programu w dowolnym momencie roku dochodowego i nie później niż 30 kwietnia roku następującego po roku dochodowym.

Bardzo ważne jest to, że jeżeli pobierasz jakiekolwiek świadczenia z NAV będzie potrącony podatek w wysokości 50% !

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy zamówieniu nowej karty podatkowej lub zastanawiasz się, czy dobrze dobrałeś swą kartę … Napisz do nas !