Skip to main content

Każdy pracownik budowlany, bez wyjątku, czy jest pracownikiem norweskim, czy zagranicznym, zobowiązany jest posiadać kartę HMS.

Karta ta, powinna wskazywać dla jakiej firmy obecnie pracujemy łącznie z jej numerem organizacyjnym oraz numerem karty.

Osobą odpowiedzialną za zamówienie karty budowlanej jest sam pracodawca. To zatrudniający powinien zapewnić, aby każdy kto wykonuje pracę na terenie budowy posiadał ważną kartę HMS.

Pamiętaj!!!! Jeśli odchodzisz z pracy, oddaj swoją kartę budowlaną pracodawcy.  Jeżeli zostanie zagubiona bądź skradziona, natychmiast zgłoś to pracodawcy. Jego zadaniem jest powiadomić o tym jak najszybciej odpowiedną instytucje oraz zamówić nową kartę.

Instytucją, która kontroluje karty HMS jest Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet.

Zanim przekroczysz teren budowy pamiętaj, że powinieneś mieć widoczną kartę.

W przypadku kontroli na placu budowy, obowiązkiem pracownika jest okazanie odpowiednim instytucjom karty. Oto one:

 • Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, Skatteetaten og Politiet.
 • Verneombud og Regionale Verneombud (przedstawiciel ds. Bezpieczeństwa).
 • Byggherre, Byggherres Representant (zleceniodawcy).
 • Koordinator for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (etter byggherreforskriften), koordynatorowi ds. Bezpieczeństwa, Zdrowia i Środowiska Pracy.
 • Bedriften med Ansvar for Samordning av Vernetiltak (firma odpowiedzialna za koordynację działań ochronnych).

Kary za brak lub nieważność HMS! Jeżeli pracodawca lub jednoosobowa firma nie zastosuje się do przepisów Norweskiej Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet) instytucja ta, ma prawo zawiesić działalność na czas uzyskania karty, jak również może nałożyć opłatę za naruszenie przepisów za brakujące dokumenty. Zarówno pracownicy, jak i pracodawca mogą zostać ukarani. Karta ta, jest ważna tylko wtedy, gdy zostały spełnione niezbędne obowiązki rejestracyjne.

Jakie konsekwencje poniosę jeśli nie otrzymałem karty, a musze stawić się na stanowisku pracy ? Każdy kto pracuje na budowie, musi posiadać ważną kartę HMS, bez wyjątku. Niedozwolone jest, by pracownik przebywał na terenie budowy bez tej karty. Jeżeli jednak pracodawca będzie w stanie udokumentować, że karta została zamówiona, możemy swobodnie poruszać się po danym projekcie 🙂

Dopuszczalne są przypadki, w których zleceniodawca może nałożyć bardziej rygorystyczne przepisy, że dopóki zleceniobiorca i jego pracownicy nie będą posiadać fizycznie kart budowlanych, będą mieli zakaz wstępu na plac budowy.

Kto zobowiązany jest posiadać taką kartę ?

 • Pracownicy zagraniczni zatrudnieni w firmach zagranicznych na zlecenie na budowach w Norwegii. 
 • Firmy jednoosobowe (w tym działające samodzielnie).
 • Wynajęci pracownicy, którzy przyjechali na krótkie kontrakty z Polski.
 • Pracownicy, którzy wykonują pracę w funkcjach pomocniczych, m.in. prowadzenie stołówki. 
 • Osoby utrzymujące porządek muszą posiadać kartę HMS dla firm sprzątających zamiast karty HMS dla branży budowlanej.
 • Osoby, które przewożą towary na plac budowy, jeśli praca odbywa się regularnie.

Każdy pracodawca, dzięki nowemu rozwiązaniu przy zamawianiu byggekort, ma pełny dostęp do ważności karty, kiedy została przesłana, które obowiązki rejestracyjne nie zostały wypełnione, oraz co najważniejsze, otrzymuje potwierdzenie jej zamówienia. Jeśli status karty jest nieprawidłowy, a są to pracownicy, którzy muszą mieć kartę HMS, można bez problemu sprawdzić przyczynę. Status automatycznie zmienia się na ważny, gdy wymagania dotyczące rejestracji w różnych rejestrach zostaną ponownie spełnione.