Skip to main content

Rozpoczyna się spłata zaliczek, wypłacanych w okresie od kwietnia do sierpnia.

Pierwsze wnioski o zwrot zaliczki są wysyłane do osób, którym już przyznano zasiłek i wypłacono rekompensatę (lønnskompensasjon).  Jak można przeczytać  na głównej stronie NAV- spłata zaliczki została do tej pory odroczona, ponieważ wiele osób znajdowało się i nadal znajduje się w trudnej sytuacji finansowej z powodu pandemii. NAV chce wyjść naprzeciw i uelastycznić możliwość spłacenia tej zaliczki. NAV zwróci się najpierw o zwrot zaliczki od tych, którzy nadal są bezrobotni i otrzymują zasiłek dla bezrobotnych  oraz otrzymali rekompensatę. W tym przypadku NAV będzie odprowadzał 15 % kwoty z wypłacanego dagpenger na poczet zwrotu zaliczki, która wcześniej została pobierana. Łącznie zostanie odprowadzone dokładnie tyle, ile wcześniej wpłynęło nam na konto z tytułu zaliczki. 

Może minąć trochę czasu zanim zaczną przychodzić powiadomienia. Osoby, które już powróciły do pracy i otrzymały wcześniej zaliczkę oraz pozytywną decyzję o dagpenger otrzymają fakturę w celu zwrotu zaliczki. Osoby, które otrzymały negatywną decyzję również będą musiały spłacić zaliczkę. W tym przypadku NAV również będzie chciał, aby ta spłata była elastyczna dla dłużnika. To znaczy, że będzie można spłatę podzielić na raty lub wystąpić o odroczenie na jakiś czas. 

NAV podkreśla, że nie zażąda zwrotu zaliczki, dopóki osoba zainteresowana nie otrzyma wypłaty rekompensaty i decyzji w związku z złożonym wcześniej wnioskiem.

Osoby na permitteringu oraz bezrobotne które czekają na rozpatrzenie swojego wniosku o dagpenger, mogą nadal występować o wypłatę zaliczki.