Skip to main content

Egenmelding jest to zgłoszenie pracownika wysłane do pracodawcy, informujące że pracownik jest chory i nie przyjdzie do pracy. Zgłoszenie to nie musi być potwierdzone przez lekarza. Co mówi prawo norweskie na temat egenmelding?

Otóż, aby mieć prawo do niego trzeba być zatrudnionym przynajmniej 2 miesiące. Jednorazowo można zgłosić maksymalnie 3 dni choroby, jeżeli choroba się przedłuży to należy udać się do lekarza po dalsze zwolnienie, w przeciwnym wypadku straci się prawo do wynagrodzenia za ten okres.

W niektórych przypadkach pracodawca może odmówić wypłaty wynagrodzenia z ten okres, dotyczy to np. osób pracujących w trybie rotacyjnym (turnus). Wtedy kiedy rotacja nie pozwala na powrót pracownika do pracy bezpośrednio po chorobie.

Egenmelding (niezdolność do pracy spowodowana chorobą) można zgłosić pracodawcy ustnie, ale zawsze warto potwierdzić go pisemnie, np. mailowo. 

W ciągu 12 miesięcy można maksymalnie skorzystać z tej możliwości 4 razy. Następne zwolnienia z tytułu choroby muszą być potwierdzone  i zgłoszone przez lekarza. Należy pamiętać, że jeśli pracodawca będzie miał jakiekolwiek wątpliwości co do zgłoszonej przez  pracownika informacji o chorobie, to zawsze może to zgłosić do skontrolowania przez NAV.

Inaczej sprawa przedstawia się jeśli chodzi o zwolnienie wypisane przez polskiego bądź norweskiego lekarza. O ile lekarz norweski zgłasza nieobecność spowodowaną chorobą bezpośrednio do NAV, to zwolnienie lekarskie wystawione w Polsce sprawia zazwyczaj więcej problemu i wymaga wypełnienia szeregu  dodatkowych formalności.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy doradzą w jaki sposób załatwić owe formalności oraz wyślą wniosek o zasiłek chorobowy do NAV.