Tag Archives: egenmelding

by

Egenmelding – czyli osobiste zgłoszenie niezdolności do pracy z powodu choroby. Co to oznacza?

Egenmelding jest to zgłoszenie pracownika wysłane do pracodawcy, informujące że pracownik jest chory i nie przyjdzie do pracy. Zgłoszenie to nie musi być potwierdzone przez lekarza. Co mówi prawo norweskie na temat egenmelding? Otóż, aby mieć prawo do niego trzeba być zatrudnionym przynajmniej 2 miesiące. Jednorazowo można zgłosić maksymalnie 3 dni choroby, jeżeli choroba się […]