Skip to main content

4 stycznia NAV zaktualizował przepisy związane z płatnościami za nieobecności w pracy związane z pandemią COVID-19 i udostępnił pracodawcom formularz służący do aplikowania o refundacje.

W myśl obowiązujących przepisów tymczasowych pracodawca płaci pracownikowi świadczenie chorobowe za pięć pierwszych dni nieobecności, włączając w to ewentualny dzień częściowej nieobecności. Za dni od 6 do 16-go może się ubiegać o refundację z NAV.

Żeby pracodawca mógł ubiegać się o zwrot środków za wypłacone wcześniej chorobowe, pracownik musi dosłać mu zwolnienie lekarskie bądź egenmelding, w którym zaznaczone jest, że nieobecność w pracy spowodowana jest pandemią COVID-19. W grę może wchodzić zakażenie koronawirusem, podejrzenie zakażenia bądź nałożenie kwarantanny.

Pracownik ma też prawo do zwolnienia chorobowego, jeżeli chce przyjąć szczepienie i wymaga to od niego nieobecności w pracy przez co najmniej jeden dzień. W takim wypadku pracodawca ma zaakceptować jego egenmelding, czyli zgłoszenie własne o niezdolności do pracy.

Jeśli pracownik może wykonywać swoje obowiązki z domu, nie ma wtedy prawa do otrzymania zwolnienia chorobowego.

Jednocześnie nadal obowiązują zasady, że aby nabyć prawa do zasiłku chorobowego na podstawie zwolnienia lekarskiego, pracownik musi przepracować co najmniej 4 tygodnie. Aby mieć prawo do wzięcia egenmeldingu, musi przepracować dwa miesiące.

Obecnie pracodawcy mogą ubiegać się o refundacje za okres od 1 grudnia 2021 i tym samym otrzymać zwrot wypłaconych środków poczynając od szóstego dnia nieobecności pracownika. Rozwiązanie to obowiązuje na razie tymczasowo do końca stycznia 2022.