Skip to main content

Rząd norweski chce pokrywać koszty zwolnień chorobowych od szóstego dnia nieobecności pracownika na stanowisku. Zasady przejściowe miałyby obowiązywać od 1 grudnia 2021 r.  do 30 czerwca 2022 r.

Pracownicy, którzy nie mogą wykonywać obowiązków zawodowych ze względu na COVID-19 lub podejrzenie tej choroby, mają prawo do zwolnienia i otrzymania zasiłku chorobowego. Dla przedsiębiorców zmagających się z trudnościami wynikającymi z restrykcji jest to duże obciążenie finansowe. W związku z tym podczas pandemii wprowadzono zasady przejściowe. Teraz norweski rząd postuluje, aby ustanowić kolejne przepisy tymczasowe w tym zakresie.

Ustawodawcy chcą, aby od 1 grudnia tego roku do końca czerwca przyszłego roku obowiązywały zasady przejściowe dotyczące zasiłków chorobowych. Normalnie to pracodawca płaci pracownikowi chorobowe za pierwsze 16 dni nieobecności, potem ten obowiązek przejmuje NAV. We wspomnianym okresie pracodawca będzie miał obowiązek zapłacić pracownikom tylko za pierwsze 5 dni nieobecności, potem rachunek ma być pokrywany z budżetu.

Procedura wymaga jednak, aby pracodawca najpierw zapłacił pracownikowi sam, a następnie zwrócił się do NAV o refundację kosztów, poczynając od szóstego dnia nieobecności pracownika.

Również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz freelancerzy mogą uzyskać chorobowe z budżetu od szóstego dnia nieobecności związanej z koronawirusem (w normalnych warunkach NAV przejmuje ten obowiązek dopiero siedemnastego dnia).

Propozycja rządu zostanie przegłosowana w parlamencie, gdzie, jak można się spodziewać, uzyska większość i zostanie przyjęta.