Skip to main content

Norwescy rezydenci podatkowi są zobowiązywani do ujawniania urzędowi skarbowemu zysków z wynajmu. Dotyczy to również osób, które wynajmują nieruchomości w Polsce.

Dochody z wynajmu domu czy mieszkania należy raportować do norweskiego urzędu skarbowego w rocznym zeznaniu podatkowym. Od tego roku jest to łatwiejsze niż wcześniej. Niektórzy podatnicy mają już wstępie wypełnioną rubrykę na skattemelding, inni powinni sami dopisać do dochodu wpływy z wynajmu.

Nie wszystkie dochody z wynajmu podlegają w Norwegii opodatkowaniu. Zysk z tych, do których nie stosuje się zasad zwolnienia z podatku, jest obłożony podatkiem 22%. W przypadku przedsiębiorców (zysk z wynajmu jest wliczony do dochodów firmy), stawka to już 49.6%. Strata związana z posiadaniem nieruchomości na wynajem może z kolei dać odpis od dochodu.

Nowe przepisy

Wstępne wypełnienie odpowiedniej rubryki przez urząd skarbowy to wynik zmiany przepisów. Od 1 stycznia 2020 roku wszystkie firmy pośredniczące w wynajmie mają obowiązek przesyłania informacji do Skatteetaten.

Ta zmiana została przyjęta w Norweskim Urzędzie Skarbowym z zadowoleniem. Ułatwia to pracę zarówno urzędnikom, jak i podatnikom.

Nie każdy, kto wynajmuje nieruchomość lub jej część, otrzymał wstępnie wypełnioną rubrykę na skattemelding. Część podatników dostała z urzędu rozszerzone wyjaśnienia, jak należy zaraportować dochód z wynajmu. To znak, że urząd wie, iż podatnik ma wpływy z tego tytułu, jednak nie zna wszystkich szczegółów i zachęca do tego, aby podać je we właściwy sposób.

Co do nieruchomości w Norwegii, obowiązuje zasada, że bez względu na to, czy wynajmujesz komuś mieszkanie, czy na przykład domek letniskowy na kilka tygodni, musisz zaraportować do urzędu każdy dochód z tego tytułu, jaki przekroczył 10 000 NOK.

Dochód z wynajmu w Polsce

Osoby będące rezydentami podatkowymi w Norwegii, a jednocześnie posiadające dochód z wynajmu w innym kraju, na przykład w Polsce, powinny je również zaraportować na zeznaniu rocznym. Zasady podatkowe dotyczące wynajmu za granicą, są podobne do zasad wynajmu na terenie Norwegii, ale różnią się w kilku istotnych szczegółach.

Jeśli wynajmujesz komuś w Polsce nieruchomość, w jakiej sam jesteś zameldowany, odrębne zasady obowiązują umowy krótkotrwałe i długotrwałe.

Jeśli wynajmujesz komuś w Polsce nieruchomość, w jakiej nie jesteś zameldowany, na przykład mieszkanie kupione celowo na wynajem, dochód z tytułu wynajmu jest opodatkowany w Norwegii od pierwszej korony. Jednocześnie dochód ten może podlegać opodatkowaniu w Polsce. W przypadku takich nieruchomości podatnikowi należą się również odpisy za na przykład: utrzymanie lokalu, opłaty komunalne, podatek od nieruchomości, koszty reklamy czy zakup umeblowania.

Przedłużenie terminu lub korekta

Kto złożył już roczne zeznanie podatkowe w Norwegii, ale nie zaraportował dochodów uzyskiwanych z wynajmowania całości lub części nieruchomości, powinien złożyć korektę. Osoby, które nie złożyły jeszcze zeznania za rok podatkowy 2020, mogą do 30 kwietnia wysłać wniosek o przedłużenie terminu o miesiąc i dzięki temu zyskać czas na dokładne zorientowanie się w temacie.