Skip to main content

Każdego roku wprowadzane są zmiany w NAV, które mają kolosalny wpływ dla osób wnioskujących o różne świadczenia.

Jedną z zasadniczych zmian, które będą zauważalne, jest zmiana przepisów o zasiłku dla bezrobotnych. 

Jak podaje NAV- teraz możesz otrzymać znacznie surowszą „karę”, jeśli jako osoba poszukująca pracy odmówisz przyjęcia nowej oferty pracy lub sam zwolnisz się z pracy.

Osoby, które po 1 stycznia 2021 same się zwolniły z pracy lub odmawiają przyjęcia propozycji nowej pracy będąc na zasiłku dla bezrobotnych, wydłużają tym samym okres karencji z 12 do 18 tygodni.

W przypadku zakończenia stosunku pracy , wnioskujący o zasiłek dla bezrobotnych zostanie poproszony o załączenie dokumentów, dotyczących rozwiązania umowy o pracę oraz przyczyn jej ustania . Jeśli kandydat sam odpowiada za to, że stracił pracę lub zrezygnował z zajmowanego stanowiska bez uzasadnionej przyczyny, nakładany jest wówczas wydłużony okres karencji . Sankcjom mogą podlegać również osoby, które już otrzymują zasiłek dla bezrobotnych.