Skip to main content

Otrzymujesz zasiłek dla bezrobotnych i rozważasz założenie  własnej firmy?  

Możesz wnioskować do NAV o zachowanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych podczas planowania, zakładania jak i rozruchu przedsiębiorstwa.  Zapoznaj się z warunkami oraz działaniami, jakie należy podjąć.

Jeśli zostałeś zwolniony z pracy i masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych (dagpenger), to  musisz w pierwszej kolejności zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy (arbeidssøker), a następnie złożyć wniosek o dagpenger. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji NAV będziesz mógł rozpocząć  działania z rejestracją swojej firmy. Rozdział 4. Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (folketrygdloven) mówi, że aby móc ubiegać się o zachowanie zasiłku dla bezrobotnych podczas zakładania firmy, to w momencie składania wniosku trzeba pobierać już ten zasiłek.  

Ta sama zasada dotyczy przypadku, gdy otrzymujesz zasiłek arbeidsavklæringspenger (AAP). (występuje krótszy okres zasiłku – do 9 miesięcy). 

Wyjątki: 

Z tej formy pomocy nie mogą skorzystać osoby: 

  • przebywające na częściowym lub całkowitym przestoju (permitteringu); 
  • które same zrezygnowały z pracy, złożyły wypowiedzenie (okres karencji trwa w takim przypadku nawet 6 miesięcy). 

Należy spełniać następujące warunki: 

  •  Firma musi być nowa (nie można ubiegać się o zachowanie prawa do zasiłku w przypadku przejęcia już istniejącej firmy);
  • Musi to być działalność jednoosobową (ENK) lub spółka akcyjna, której będziesz jedynym właścicielem bądź właścicielem większościowym (wyjątek to sytuacja, gdy drugi współwłaściciel również ma prawo do dagpenger);
  •  Założenie firmy ma na celu uzyskanie odpowiedniego zarobku i zapewnienie sobie samowystarczalności;
  •  Firma musi zostać założona w Norwegii i prowadzić działalność a terenie tego kraju.

Dalsze czynności po pozytywnej weryfikacji NAV 

Gdy wniosek o zachowanie zasiłku dla bezrobotnych podczas zakładania firmy zostanie rozpatrzony pozytywnie, początkujący przedsiębiorca nadal będzie zobowiązany do regularnego wysyłania kart meldunkowych (meldekort). W kartach meldunkowych będzie rejestrował  godziny, w których wykonywał pracę na rzecz przedsiębiorstwa. W  godziny pracy nie wlicza się czasu poświęconego na założenie firmy. Adekwatnie do sytuacji na kartach meldunkowych należy powiadomić o wystąpieniu choroby czy urlopu. W tym przypadku ani choroba, ani urlop nie spowodują wydłużenia okresu, na który przyznany został zasiłek na bezrobotnych podczas planowania lub rozruchu firmy.

Jeśli nie otrzymasz pozytywnej decyzji od NAV, to wymóg zgłaszania godzin pracy Twojego przedsiębiorstwa będzie nadal obowiązujący.  

Przedsiębiorca ma również obowiązek stawiennictwa na spotkanie w biurze NAV, jeśli urząd o to poprosi. Zlekceważenie spotkanie będzie skutkowało wstrzymaniem wypłaty zasiłku na okres ośmiu tygodni.

Wyjazd za granicę 

W czasie trwania zasiłku masz prawo złożenia również wniosku do NAV o wyjazd za granicę w związku ze swoją działalnością. W tym celu powinieneś bezzwłocznie skontaktować się z NAV. Aby zachować zasiłek dla bezrobotnych podczas pobytu za granicą, musisz otrzymać przed wyjazdem decyzję pozytywną.

Oferowana pomoc NAV ma na celu w „bezpieczny” sposób pozwolić osobom bezrobotnym na powrót do życia zawodowego, dzięki własnej aktywności zawodowej.  

Przed przystąpieniem do zakładania firmy zachęcamy do zdobycia informacji dotyczących prowadzenia własnego przedsiębiorstwa wykorzystując do tego informacje zawarte w naszych artykułach oraz korzystając z usług doradztwa biznesowego naszego biura.

Po wysłaniu wniosku i akceptacji ze strony NAV, zachowanie zasiłku będzie trwało do 12 miesięcy. Oczywiście istotne jest, abyś miał nadal prawo do zasiłku przez kolejny rok. Jeżeli jest to okres krótszy (ze względu na wykorzystaną część okresu zasiłku), będzie Ci przysługiwało zachowanie reszty tego okresu. 

PAMIĘTAJ! POWYŻSZE REGUŁY DOTYCZĄ SYTUACJI, GDY UTRACIŁEŚ PRACĘ Z PRZYCZYN OD CIEBIE NIEZALEŻNYCH.