Skip to main content

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o 500+. Od 1 lipca świadczenie rodzinne przysługiwać będzie również na pierwsze dziecko.

Nowelizacja programu przewiduje, że prawo do świadczenia będą miały WSZYSTKIE dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody rodziny.

Aby uzyskać prawo do 500+ na nowych zasadach, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Wnioski o 500+ można będzie składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2019 r., a tradycyjną  od 1 sierpnia 2019 r. Jeżeli rodzice złożą wniosek do 31 sierpnia 2019 roku, wypłata świadczenia nastąpi do końca października 2019 roku.

Składając wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r., otrzymane zostaną wypłaty na nowych zasadach wraz z wyrównaniem od 1 lipca. Jeśli wnioski zostaną złożone po 31 sierpnia, przyznanie świadczenia oraz jego wypłata nastąpią w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku. Ważne! Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Ważne! 

Jeżeli pobierają Państwo BARNETRYGD na pierwsze dziecko, a na drugie i kolejne zasiłek 500+ w Polsce , bezwarunkowo należy wstrzymać świadczenie w Norwegii i od 1 lipca 2019 starać się o zasiłek na terenie Polski.

Nie wszyscy jednak muszą zrezygnować ze wsparcia z Norwegii na rzecz Polski – członkowie ubezpieczeń społecznych na terenie Norwegii nie mają prawa do 500+  jeżeli drugi rodzic nie otrzymuje żadnych świadczeń na terenie Polski.  Wtedy należy się BARNETRYGD w Norwegii.

Zapraszamy do firmy ATS Pomoc w Norwegii, pomożemy Państwu złożyć rezygnację z zasiłku w Norwegii, tak aby uniknąć kar z tytułu nieprawnego pobierania świadczeń rodzinnych na terenie Norwegii.

Warto pamiętać, że w Norwegii w odróżnieniu od Polski, z wnioskiem o zasiłek BARNETRYGD można cofnąć się do 3 lat wstecz.