Skip to main content

Od 1 lipca w Polsce zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie przyznawania świadczenia wychowawczego 500 +. Świadczenie to przysługuje teraz na każde dziecko do momentu ukończenia przez nie 18 roku życia. Co więcej świadczenie należy się każdemu rodzicowi, który sprawuje opiekę nad dzieckiem, niezależnie od dochodu.  

Sprawa zasiłku wygląda nieco inaczej w sytuacji gdy jedno z rodziców pracuje w Norwegii.

W sytuacji gdy jedno z rodziców przebywa z dziećmi w Polsce i jest tam aktywne zawodowo a drugi rodzic pracuje w Norwegii, to pierwszeństwo do wypłaty świadczenia ma kraj, w którym zameldowane są dzieci.

Jeżeli jednak  przebywający w Polsce rodzic nie pracuje a drugi rodzic pracuje w Norwegii to obowiązek wypłaty świadczenia będzie obowiązywał w Norwegii.

W praktyce wiemy, że sprawa tego świadczenia jest bardziej skomplikowana w momencie gdy chcemy cofnąć się w czasie z wnioskowaniem o wypłatę świadczenia. W Norwegii można cofnąć się nawet o 3 lata wstecz, podczas gdy w Polsce nie ma takiej możliwości.

W związku z wprowadzeniem zmian przez polskie urzędy, klienci pobierający zasiłek barnetrygd w Norwegii otrzymują obecnie listy z NAV informujące, że wypłata świadczenia w Norwegii zostaje wstrzymana od 1 sierpnia. NAV chce wyjaśnić sytuacje osób pobierających świadczenie, ponieważ może się okazać, że wiele osób pracujących w Norwegii będzie pobierać teraz świadczenie tylko w Polsce.

Jeśli jednak tak się nie stanie, to  po 1 sierpnia należy złożyć nowy wniosek o wypłatę świadczenia w Norwegii.

Wiele z Państwa spraw jest indywidualnych, dlatego też zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami w celu wyjaśnienia jakie działania należy podjąć aby dalej otrzymywać świadczenie w Polsce lub w Norwegii. Odpowiemy na wszystkie pytania, doradzimy co należy zrobić i pomożemy złożyć wniosek.