Skip to main content

1 sierpnia 2018 roku NAV wprowadził nowe stawki zasiłku opiekuńczego. Teraz można bardziej elastycznie niż wcześniej jednocześnie korzystać z zasiłku oraz oferty przedszkolnej dla dziecka. Ustawodawca wprowadził możliwość pobierania częściowego wsparcia finansowego przez rodziców nawet, jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola przez 80% ustalonego ustawowo czasu.

Nowy rozkład stawek zasiłku opiekuńczego wygląda następująco:

Czas spędzony w przedszkolu (ilość godzin tygodniowo) Zasiłek opiekuńczy (procentowo) Zasiłek opiekuńczy (stawka miesięczna na jedno dziecko)
Nie uczęszcza do przedszkola 100 7 500
Do 8 godzin 80 6 000
Między 9 a 16 godzin 60 4 500
Między 17 a 24 godzin 40 3 000
Między 25 a 32 godzin 20 1 500
33 godziny lub więcej 0 0

 

Jednocześnie nic się nie zmienia w warunkach przyznawania świadczenia. ATS chętnie pomoże Państwu przy składaniu wniosków oraz doradzi podczas kompletowania dokumentacji. Ze statystyk NAV wynika, iż w roku 2017 z tego rodzaju zasiłku skorzystało w Polsce 555 rodzin.