Skip to main content

Na czas pandemii koronawirusa NAV wprowadził tymczasowe przepisy dotyczące zasiłku dla bezrobotnych. Wkrótce zostaną one zniesione. Sprawdź, co to oznacza dla ciebie.

Tymczasowe przepisy związane z pandemią zapewniały osobom pobierającym zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii  dodatkową ochronę, w tym nieco wyższą stawkę  świadczenia, możliwość pracy nawet na 60% przy zachowaniu prawa do zasiłku oraz automatyczne przedłużanie świadczenia w okresie ochronnym.

1 kwietnia tego roku zasady tymczasowe zasiłku dla bezrobotnych zostaną zniesione. Przepisy dotyczące świadczenia będą takie same, jak przed pandemią. Wyjaśniamy, co to w praktyce oznacza.

Wstrzymanie dagpenger

Część osób będących obecnie na zasiłku dla bezrobotnych w Norwegii otrzyma z urzędu list z informacją o wstrzymaniu świadczenia. W takim wypadku należy jak najszybciej złożyć nowy wniosek o zasiłek dla bezrobotnych. Zostanie on przyznany, jeśli okaże się, że dana osoba spełnia warunki, aby w dalszym ciągu pobierać świadczenie. Data złożenia wniosku oraz rejestracji jako osoba poszukująca pracy jest istotna, bo to od niej liczy się czas wypłaty świadczenia.

Osoby, którym NAV wstrzyma 1 kwietnia wypłacanie dagpenger podczas permitteringu, czyli tymczasowego zwolnienia, powinny się skontaktować z pracodawcą, aby ustalić swój przyszły status. W przypadku, gdy umowa o pracę zostanie rozwiązana, po upływie ustalonego okresu wypowiedzenia należy jak najszybciej złożyć wniosek o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych.

Zmniejszenie stawki świadczenia

Inni beneficjenci zasiłku dla bezrobotnych w Norwegii otrzymają powiadomienie o zmniejszeniu kwoty świadczenia oraz zredukowaniu prawa do pracy z 60% do 50%. W kwietniu NAV roześle świadczeniobiorcom listy z nowym wyliczeniem stawki dagpenger. Tak, jak przed pandemią koronawirusa powodującego COVID-19, stawka będzie wynosiła 62% podstawy do wypłaty świadczenia. Podstawę tę urząd wylicza na podstawie wcześniejszych zarobków.