Skip to main content

Dzisiejsza Konferencja prasowa z udziałem Erny Solberg oraz Jan Tore Sanner dotyczyła pomocy przedsiębiorcom.Rząd uruchamia co najmniej 100 miliardów NOK z pakietu kryzysowego dla przedsiębiorstwPremier Erna Solberg (H) twierdzi, że rząd otworzy dwa nowe systemy gwarancji państwowych dla firm, aby zabezpieczyć płynność finansową na co najmniej 100 miliardów NOK dla norweskiego biznesu i przemysłu.- Chcę podkreślić, że norweska gospodarka znajduje się w bardzo wymagającej sytuacji. Jesteśmy gotowi zrobić wszystko, aby wydać pieniądze potrzebne na zabezpieczenie norweskiego biznesu, mówi premier.Solberg twierdzi, że rząd tworzy dwa programy gwarancji i pożyczek o łącznej wartości co najmniej 100 miliardów NOK.- Robimy to, aby zabezpieczyć norweski biznes i norweskie miejsca pracy, oraz w przyszłości będziemy musieli wprowadzić więcej środków, mówi Solberg.Premier podkreśla, że nie wszystko będzie idealne od pierwszej chwili ale na pewno może znaleźć dobre i praktyczne rozwiązania w zakresie środków zapobiegania obecnej sytuacji. Sugeruje, że na wszystko potrzeba trochę czasu.Minister finansów Jan Tore Sanner wyjaśnia, że programy zostaną przedstawione Stortingowi tak szybko, jak to możliwe.- Wprowadzimy środki, które pomogą rentownym firmom utrzymać się na rynku, dopóki nie wrócimy do normalnego życia codziennego, mówi Sanner.Jednym ze środków jest rządowa gwarancja pożyczek na kredyty bankowe, szczególnie skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw. Początkowo program będzie miał limit 50 miliardów NOK.- Dzięki takiej gwarancji przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji mogą łatwiej uzyskać płynność, której potrzebują, aby przetrwać trudne czasy.Sanner twierdzi, że program będzie miał zastosowanie do nowych pożyczek dla firm, które według banków są opłacalne w perspektywie długoterminowej.

Drugi program skierowany jest do największych firm, a propozycja rządu polega na przywróceniu rządowego funduszu obligacji. Program ten będzie miał również limit w wysokości 50 miliardów NOK, który można zainwestować w pożyczki obligacyjne emitowane przez spółki norweskie. Funduszem obligacji będzie zarządzał Folketrygdfondet.

– Środek ten przyczyni się do zwiększenia płynności i napływu kapitału na rynku obligacji, dzięki czemu spółki będą nadal otrzymywać pożyczki. A wraz z innymi środkami zaproponowanymi przez rząd pomoże to zbudować zaufanie do rynku kapitałowego i zabezpieczyć finansowanie dla norweskiego sektora biznesu, mówi minister finansów.

Jan Tore Sanner porusza temat prawa do zasiłku chorobowego dla osób samozatrudnionych.

 – Jesteśmy bardzo zaniepokojeni sytuacją osób prowadzących działalność na własny rachunek. Jest to jedna z kwestii omawianych w Storting podczas negocjacji między stronami. Zapisaliśmy konkretne rozwiązania, dotyczące tego, w jaki sposób możemy również pomóc samozatrudnionym w tej trudnej sytuacji.

Premier podkreślił, że rozwiązania, które są teraz omawiane, muszą być możliwe do wdrożenia. Koronawirus ma również ogromny wpływ na agencje państwowe jak NAV, SKATTEETATEN i inne,dlatego należy upewnić się, że rozwiązania są również możliwe do wdrożenia z punktu widzenia tych instytucji.

-Ale uważnie przyglądamy się sytuacji osób prowadzących działalność na własny rachunek i mamy świadomość, że dla wielu jest to sytuacja trudna, mówi Sanner.

Nie pozostaje nam nic innego jak zaufać rządowi norweskiemu i cierpliwie czekać na konkretne decyzje.