Skip to main content

Więcej pieniędzy z budżetu z wydobycia ropy naftowej zostanie przeznaczonych na nowy pakiet kryzysowy do walki z koronawirusem. Część z tych środków trafi do przedsiębiorstw, które zatrudniają pracowników zagranicznych, którzy trafiają na kwarantannę po przekroczeniu granicy. Przedsiębiorcy nadal będą mogli dostawać zwrot kosztów, które przeznaczają na pracownika przebywającego na kwarantannie.

Jan Tore Sanner, norweski Minister Finansów, powiedział w wywiadzie dla VG, że rząd chce podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby wyprowadzić Norwegię z kryzysu jak najszybciej. Nowy pakiet kryzysowy to już ósmy pakiet z rzędu wprowadzony przez rząd norweski od początku pandemii w marcu. Według planu budżetu państwa przedstawionego w październiku, rząd chciał przeznaczyć 13 miliardów koron na walkę z pandemią. W tej chwili już wiadomo, że do podjęcia skutecznych działań potrzebnych będzie więcej pieniędzy – na razie trudno określić, ile dokładnie. Wszystkie środki zostaną pobrane z zapasów wpływających z wydobycia ropy naftowej.

Szczególnie duże koszty poniosły firmy w branży stoczniowej i budownictwie – zwraca uwagę Iselin Nybø, Minister Handlu i Przemysłu. Mówi także, że państwo już teraz pokrywa dużą część kosztów za pobyt w tzw. hotelu kwarantannowym, ale opracowywany jest także oddzielny program, który skierowany zostanie dla firm, które same organizują zakwaterowanie na okres kwarantanny. Przeznaczonych zostało na niego 480 milionów koron. Przedsiębiorstwa będą mogły liczyć na wsparcie w wysokości 800-1000NOK dziennie na jednego pracownika, aby zrekompensować wszelkie poniesione koszty w związku z kwarantanną.

Nowy pakiet kryzysowy będzie obowiązywał tak długo, jak długo będzie się utrzymywał wysoki poziom zakażeń. Jeśli Norwegia opanuje infekcję dość szybko, dopiero będzie można mówić o zniesieniu wszystkich programów pomocowych.

Na dzień dzisiejszy przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc Królestwa Norwegii w formie:

$ Dopłaty do wynagrodzenia w przypadku przywrócenia pracowników do pracy z tzw. permiteringu

Jest to tymczasowy program, w ramach którego firmy mogą otrzymywać dotacje na powrót do pracy własnych pracowników. Celem programu jest zmniejszenie liczby zwolnionych w wyniku epidemii wirusa.

$ Rekompensaty kosztów stałych dla firm , których dochody znacznie lub całkowicie się obniżyły w wyniku COVID-19

Program pokrywa do 70% stałych, nieuniknionych kosztów przedsiębiorstw, w zależności od wielkości spadku obrotów. Celem tego programu jest zrekompensowanie utraty dochodu, a tym samym zmniejszenie ryzyka upadłości.

$ Systemu rekompensat w przypadku znacznej utraty dochodu

Program oznacza, że ​​państwo udziela wsparcia gotówkowego firmom, które odnotowują znaczny spadek obrotów w okresie od marca do grudnia 2020.

$ Pożyczki z banku z poręczeniem państwa

Program oznacza, że ​​firmom będzie łatwiej uzyskać kredyt w banku. Państwo daje gwarancję spłaty kredytu do 90% wartości pożyczki, jeśli firma nie może spłacić kredytu bankowi.

$ Odroczonych płatności podatkowych w przypadku problemów z płynnością finansową , powstałą w wyniku wybuchu pandemii

Odroczona płatność zobowiązań podatkowych może być przyznana tylko do 31 grudnia 2020 r.

Jeśli chciałbyś skorzystać z którejkolwiek z form pomocy a masz wątpliwości, czy Ci się należy, skorzystaj z pomocy specjalistów w ATS Pomoc w Norwegii. Chętnie odpiszemy na Twoje pytania.