Skip to main content

Rosyjska agresja na Ukrainę ma i będzie miała wpływ na norweską politykę, gospodarkę oraz społeczeństwo. Dziś norweski rząd zaprezentował pakiet kryzysowy. W budżecie trzeba znaleźć środki między innymi na przyjęcie uchodźców oraz wzmocnienie obronności kraju.

Premier Jonas Gahr Støre przedłożył parlamentowi projekt pakietu kryzysowego związanego z wojną w Ukrainie.

– Wiemy, że ten kryzys może wystawić nas na historyczną próbę – powiedział podczas konferencji prasowej szef norweskiego rządu.

Nad projektem pracowały wspólnie ministerstwa odpowiedzialne za obronę, pracę i integrację, sprawy zagraniczne, samorządy oraz sprawiedliwość. Pakiet dotyczy kilku obszarów.

Migracja

Rząd pracuje nad rozwiązaniami, które pozwoliłby na przyjęcie w tym roku 35 000 uchodźców z Ukrainy. Premier podkreślił, że dziś trudno jest określić, ile miejsc będzie potrzebnych i trzeba się przygotować nawet na taki scenariusz, w którym Norwegia powinna przyjąć nawet 100 000 osób.

Siły zbrojne i przygotowanie terytorialne

Rząd chciałby przeznaczyć dodatkowo 3,5 mld NOK na wzmocnienie sił zbrojnych oraz obrony cywilnej. Chce między innymi lepiej wyposażyć armię oraz zacieśnić współpracę wojskową z innymi państwami, w tym z Finlandią oraz Szwecją. Dodatkowe środki finansowe miałyby też zapewnić lepsze przygotowanie obronne na północy kraju. Støre mówił miedzy innymi o okrętach dla armii oraz wyposażeniu, które pozwoli „lepiej monitorować sytuację na północy”. Funduszemają zasilić również policję, aby mogła lepiej przeciwdziałać zagrożeniom o charakterze wywiadowczym. Policja oraz PST mają otrzymać dodatkowe 57 mln NOK na etaty i wyposażenie.

500 milionów NOK ma zostać przeznaczone na lepsze przygotowanie terytorialne na poziomie samorządowym.

Więcej dyplomatów w Europie Wschodniej

Norwegia pragnie też zwiększyć swoją aktywność w zakresie polityki międzynarodowej w krajach Europy Wschodniej. Do placówek w tych krajach zamierza wysłać więcej dyplomatów. Z czasem może też zajść potrzeba zwiększenia aktywności w krajach Europy Środkowej.

Z uwagi na możliwe zagrożenie atakami cybernetycznymi Norwegia chce się lepiej przygotować do przeciwdziałania tego rodzaju działaniom. Rząd postuluje dodatkowe 200 mln NOK na wsparcie Agencji Bezpieczeństwa Narodowego NSM.

Wsparcie przedsiębiorców w rejonach północnych

Przed rosyjską agresją na Ukrainę północne regiony norweskie, szczególnie Finnmark, współpracowały z regionami rosyjskimi w wielu dziedzinach, w tym na płaszczyźnie gospodarki morskiej. Rząd chce przeznaczyć 50 mln NOK na wsparcie dla przedsiębiorców, którzy w wyniku sankcji nałożonych na Rosję ponieśli straty ekonomiczne.