Skip to main content

Niezmiennie, począwszy od 13 marca wszyscy, którzy przybywają do Norwegii muszą poddać się 10 dniowej kwarantannie. 

Za wyjątkiem:

> Osób podróżujących między swoim miejscem zamieszkania a pracą i przekraczającym w związku z tym granice Norwegii, Szwecji, Finlandii, Danii, Islandii, Grenlandii, Wysp Owczych i Alandzkich. 

> Osób, które wyjadą na urlop do jednego w powyższych krajów (obowiązuje od 15 czerwca). Jednak trzeba pamiętać, że w tym wypadku terytorium Szwecji ograniczone jest tylko do wyspy Gotlandia.  Ciągle obowiązują wytyczne rządu, który mocno odradza podróżowanie do innych krajów niż nordyckie.

> Dla osób wracających ze Szwecji nadal obowiązuje kwarantanna. Wyjątkiem jest przypadek, gdy osoba podróżuje służbowo lub posiada na terenie Szwecji np. hytte, w której musi wykonać jakieś niezbędne czynności związane z konserwacją. W tym przypadku nie można nocować na terenie Szwecji ani odwiedzać sklepów. Wyjątek dotyczy też sytuacji gdy rodzice odwiedzają dzieci.

> Osoby, które mają dokument lekarski potwierdzający, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy miały potwierdzonego wirusa covid-19 też nie muszą odbywać kwarantanny.
Pojawiły się jednak nowe rozporządzenia dla pracowników Norweskich.

Osoby, które zamieszkują strefę Schengen/EWG i przybywają do Norwegii w celu podjęcia pracy, od 22 czerwca mogą uniknąć obowiązku kwarantanny, jeśli poddadzą się testowi na obecność covid-19. Test trzeba zrobić dwukrotnie, w odstępie pięciu dni. Do momentu otrzymania wyniku pierwszego testu osoba musi przebywać na kwarantannie. Jeśli wynik będzie negatywny dana osoba może podjąć pracę, ale w czasie wolnym musi stosować zalecenia kwarantanny. Po negatywnym wyniku drugiego testu można już dowolnie spędzać czas wolny.  

Uwaga! Jeśli okaże się, że wynik jest pozytywny, osoba zarażona będzie musiała udać się do izolatki, a pracodawca informuje o tym fakcie gminę. Jak możemy również wyczytać z przepisów:

„Pracodawca jest odpowiedzialny za organizację, przeprowadzenie oraz finansowanie testów. Pracodawca decyduje, czy takie rozwiązanie powinno być oferowane osobom, które mają wykonywać dla nich pracę lub zlecenie”.