Skip to main content

W październiku zasady pobierania zasiłku rodzicielskiego w Norwegii staną się bardziej elastyczne.

Zasiłek rodzicielski (nor. foreldrepenger) to świadczenie, którego głównym zadaniem jest zapewnienie świeżo upieczonym rodzicom źródła dochodu w czasie opieki nad małym dzieckiem. Świadczenie jest wypłacane przez NAV – Urząd Pracy i Polityki Socjalnej w Norwegii. Jego wysokość jest ustalana na podstawie średniego wynagrodzenia.

Co się zmienia?

Zasiłek rodzicielski w Norwegii jest dosyć skomplikowany. Najpierw świadczenie należy się matce dziecka, potem maluchem może się opiekować ojciec, istnieje też okres w wspólny, w jakim rodzice mogą zdecydować, kto podejmie się opieki. Do tej pory ojcowie musieli bardzo uważnie pilnować terminów wnioskowania o świadczenie. Ci, którzy nie decydowali się na przejęcie opieki zaraz po zakończeniu okresu należnego matce dziecka, mogli stracić część prawa do zasiłku rodzicielskiego, jeśli aplikowali zbyt późno. Teraz to się zmieni.

Ojcowie nie będą już musieli aplikować o zasiłek najpóźniej dzień przed tym, gdy kończy się okres opieki partnerki.

Od października zmieni się również sposób naliczania kwoty zasiłku rodzicielskiego. Wcześniej NAV wyliczał należną kwotę, biorąc pod uwagę dochód z miesięcy poprzedzających termin, kiedy ojciec dziecka zyskiwał prawo do świadczenia, a nie kiedy faktycznie zaczynał je pobierać, co bywało niekorzystne w przypadku rodzica odraczającego swój okres opieki. Teraz wyliczenia będą dotyczyły faktycznego okresu przed rozpoczęciem okresu opieki.

Ułatwienie dla osób pracujących na część etatu

Prawo do odroczenia okresu pobierania świadczenia będą teraz miały również osoby zatrudnione na część etatu, co wcześniej nie było możliwe.

Eksperci podkreślają, że mimo zmiany przepisów, pracownik wciąż będzie musiał ustalać z pracodawcą szczegóły w zakresie okresu podjęcia się opieki nad dzieckiem.

Potrzebujesz więcej informacji lub pomocy w aplikowaniu o zasiłek rodzicielski? Skontaktuj się z jednym z naszych biur, a przeanalizujemy twój przypadek i doradzimy najlepsze rozwiązanie.