Skip to main content

Norweski parlament przegłosował zmiany w kontantstøtte, czyli zasiłku opiekuńczym. Nie jest to dobra wiadomość dla rodziców.

Zapowiadane wcześniej zmiany w zasiłku, który w Norwegii pobierają głównie obcokrajowcy, weszły w życie. Opiekuńczy będzie się teraz należał krócej niż wcześniej, a zmiana dotyczy również tych rodzin, które prawo do uzyskania świadczenia uzyskały przed reformą. Okres pobierania świadczenia zostaje skrócony o 4 miesiące.

Zasiłek opiekuńczy przed zmianą

Kontantstøtte  to norweski zasiłek opiekuńczy na dziecko wypłacany jest w kwocie 7 500 NOK miesięcznie. Dotychczas należał się rodzicom dzieci od 13. do 23. miesiąca życia, które nie korzystają ze żłobka lub przedszkola z dofinansowaniem publicznym. Za wypłatę tego świadczenia odpowiedzialny jest NAV. Zasiłek można było pobierać maksymalnie przez 11 miesięcy pomiędzy 13. a 23. miesiącem życia dziecka.

Aby spełnić odpowiednie warunki do pobierania kontantstøtte, należy osiągać w Norwegii dochód, który jest objęty składkami na ubezpieczenie. Mogą to być zarówno świadczenia z tytułu pracy, jak i inne, równoważne, w tym zasiłki. Warunkiem koniecznym jest także odprowadzanie trygdeavgift, czyli składek na ubezpieczenie, i przynależność do systemu ubezpieczeń w Norwegii (bądź innym kraju EOG) od co najmniej 5 lat. Jeżeli dziecko wychowywane jest przez oboje rodziców – to ten przepis dotyczy ich obojga.

4 miesiące krócej  

26 stycznia norweski rząd złożył w parlamencie propozycję zmiany zasiłku, Storting właśnie zaaprobował tę zmianę. Nowe przepisy wchodzą w życie od 1 sierpnia tego roku i będą dotyczyć również tych rodzin, które już pobierają świadczenie. Zasady przyznawania zasiłku pozostają bez zmian, zmienia się jedynie okres jego pobierania.

Okres wypłacania zasiłku zostaje skrócony do czasu, gdy dziecko kończy 19 miesięcy. Oznacza to, że rodzic będzie mógł otrzymać zasiłek przez maksymalnie 7, a nie jak dotąd przez 11 miesięcy. Ministerstwo ds. rodziny tłumaczy, że w miesiącu, w którym dziecko zaczyna 20 miesiąc życia, należy mu się miejsce w przedszkolu, zatem nie ma potrzeby opieki domowej i dłuższego pobierania zasiłku opiekuńczego przez rodzica.

Jeżeli już pobierasz świadczenie kontantstøtte w Norwegii i twoje dziecko kończy 19 miesięcy w sierpniu 2024 r., zasiłek przestanie być wypłacany od 1 sierpnia. Jeśli twoj okres wypłaty świadczenia kończy się PRZED 1 sierpnia, nic się dla Ciebie nie zmieni.

Stawki zasiłku opiekuńczego w Norwegii

Stawki zasiłlku kontantstøtte pozostają bez zmian po reformie. Pełna miesięczna kwota zasiłku opiekuńczego w Norwegii to 7500 NOK. Możliwe jest też pobieranie świadczenia częściowego w przypadku, gdy dziecko uczęszcza do przedszkola w niepełnym wymiarze godzin. Stawki w tym wypadku wyglądają następująco:

 

Pobyt w przedszkolu Kwota zasiłku
Brak miejsca w przedszkolu, 100 procent kontantstøtte 7 500 NOK
Do 8 godzin tygodniowo, 80 procent kontantstøtte 6000 NOK
Od 9  do 16 godzin tygodniowo, 60 procent kontantstøtte 4500 NOK
Do 17 do 24 godzin tygodniowo, 40 procent kontantstøtte 3 000 NOK
Do 25 do 32 godzin tygodniowo, 20 procent kontantstøtte 15 00 NOK
33 lub więcej godzin tygodniowo 0 NOK