Skip to main content

Niestety nowe przepisy utrudniają uzyskanie pozytywnej decyzji odnośnie AAP (wniosek rehabilitacyjny).

Przypomnijmy, że od stycznia 2018 roku NAV wprowadził kilka zmian przepisów AAP.

Zostały ustalone bardziej rygorystycznie przepisy, jeśli chcemy ubiegać się o AAP. 

Ponadto wprowadzono zmiany wymogu wcześniejszego pobytu w Norwegii, natomiast dla osób, które osiągnęły maksymalny czas trwania AAP, wprowadzono okres oczekiwania wynoszący jeden rok, zanim będzie można złożyć następny wniosek. 

Jak informuje Sigrid Lande- doradca z NAV- oszacował wpływ zmian przepisów i stwierdził, że gdyby przepisy nie zostały tak zaostrzone, byłoby 2400 osób, które otrzymałyby pozytywną decyzję wniosku rehabilitacyjnego.

NAV zauważył widoczny spadek porównując lata poprzednie. NAV analizując, wpływ wniosków od 2010-2018, zwrócił uwagę, że istnieje duża zależność, między liczbą osób ubiegających się o wypłatę AAP, a sytuacją na rynku.

Wraz z podwyższeniem bezrobocia i coraz trudniejszym okresem znalezienia pracy, rośnie liczba składanych wniosków o świadczenie AAP. Kolejną pozycją, która wpływa na odrzucenie wniosku AAP, jest liczba osób, które spędzają maksymalny czas na zwolnieniu chorobowym. Zarówno w 2017, jak i przed zmianą reguł w 2018, NAV odnotował widoczny spadek liczby nowych wniosków. 

Ta kalkulacja pokazuje, że zmiana reguł nie jest do końca dobra, dlatego NAV postanowił, że jeszcze w tym roku zostaną przedstawione zmiany, które pokażą, czy osoby którym płatności z wniosku AAP się skończyły, otrzymują odpowiednią pomoc społeczną, rentę inwalidzką czy też wróciły do pracy.