Skip to main content

Norweski Zarząd Dróg wprowadził darmowe usługi online. Od niedawna można elektronicznie tymczasowo wyrejestrować nieużywany aktualnie pojazd.

Norweski Zarząd Dróg (Statens Vegvesen) dopuścił od 12 września 2022 r. możliwość wyrejestrowania samochodu bez osobistego stawiennictwa w urzędzie. Teraz pojazd można tymczasowo wyrejestrować online za pośrednictwem zakładki Din Side. Usługa ta jest darmowa i polecana tym, którzy danego pojazdu używają tylko sezonowo i chcą zaoszczędzić na administracyjnych kosztach. Jednocześnie wszystkie procedury można wciąż przeprowadzić osobiście w jednym z lokalnych urzędów Norweskiego Zarządu Dróg.

Konsekwencje tymczasowego wyrejestrowania

Wyrejestrowanie pojazdu, również tymczasowo, powoduje anulowanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz znosi obowiązek uiszczania opłaty za ubezpieczenia komunikacyjne. Inne rodzaje ubezpieczeń związanych z użytkowaniem pojazdu należy omówić osobno ze swoją firmą ubezpieczeniową.

Pojazd niedawno zarejestrowany można wyrejestrować po upływie 14 dni. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy samochód został zarejestrowany w związku ze zmianą właściciela.

Z wyrejestrowanego pojazdu nie można korzystać. Ponieważ wygasa ubezpieczenie, za spowodowane szkody właściciel musiałby odpowiadać ze swojej kieszeni. Nie można go też parkować w miejscach publicznych ani tam, gdzie mógłby spowodować szkody.

Zniesiony zostaje wymóg zdjęcia tablic rejestracyjnych po wyrejestrowaniu, jednak jest to zalecane. Można też w inny sposób oznaczyć, że pojazd nie jest używany. Należy też poinformować wszystkich, którzy mieli wcześniej możliwość korzystać z pojazdu, iż został on wyrejestrowany.

W czasie, gdy pojazd jest wyrejestrowany, właściciel nie otrzymuje przypomnień o obowiązku dokonania kontroli EU.

Ponowna rejestracja online

Wyrejestrowany tymczasowo pojazd można ponownie zarejestrować korzystając z usługi online. Aby to zrobić, trzeba posiadać ważne ubezpieczenie. Przed ponownym zarejestrowaniem należy też mieć zatwierdzoną kontrolę EU.

Chcesz wiedzieć więcej na temat rejestracji auta w Norwegii? Przeczytaj artykuł REJESTRACJA AUTA W NORWEGII KROK PO KROKU.