Skip to main content

Minister Knut Arild Hareide w ostanim czasie przedstawił projekt nowelizacji ustawy, który ma uprościć i usprawnić ściąganie sankcji nakładanych za naruszenia prawa o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym. Pobieranie grzywien za granicą może stanowić wyzwanie, zwłaszcza poza krajami skandynawskimi. Dlatego możliwość zatrzymania pojazdu pomoże zagwarantować, że zostaną one faktycznie zapłacone. To ważny środek zapobiegawczy, zarówno dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu, poprawy dostępności, jak i równego traktowania oraz uczciwej konkurencji między przedsiębiorcami w branży transportowej.

Obecnie policja oraz Zarząd Dróg Publicznych nie mają możliwości zatrzymania pojazdów w celu zagwarantowania, że ​​sankcje nałożone za naruszenia ustawy o transporcie zawodowym zostaną faktycznie zapłacone. Rząd proponuje obecnie, aby możliwe było zatrzymanie pojazdu, w przypadku gdy konieczne jest zapewnienie zapłaty grzywien za naruszenie przepisów ustawy, w tym za naruszenie zasad kabotażu.

Ustawa o ruchu drogowym zawiera obecnie zapis dotyczący prawa zatrzymania, ale po decyzji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w 2015 r. Norwegia musiała zmienić swoją praktykę, tak aby możliwości prawa zatrzymania zostały znacznie osłabione. Proponowane zmiany w ustawie o ruchu drogowym ponownie zapewnią możliwość zatrzymywania pojazdów, a przepisy te będą również zgodne z interpretacją przepisów Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Pojazd może zostać zatrzymany tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zapłacenia sankcji nałożonych za naruszenie przepisów. Jeśli istnieją inne możliwości zapewnienia późniejszego odzyskania roszczenia, pojazd nie zostanie zatrzymany. Zatrzymanie musi być proporcjonalne i dotyczyć tylko pojazdu, a nie ładunku i tylko do czasu zapłacenia kary lub wniesienia zabezpieczenia roszczenia.