Skip to main content

Jesteś zatrudniony na kutrze lub statku rybackim w Norwegii? W wielu dziedzinach, w tym przy wypłacie świadczenia chorobowego, obowiązują cię specjalne zasady.

Świadczenie chorobowe zastępuje pracownikowi dochód z pracy w okresie, w którym z powodu choroby nie może wykonywać obowiązków zawodowych. W przypadku rybaków w Norwegii NAV wylicza je na takich samych zasadach, jak u osób zatrudnionych w innych branżach oraz firm jednoosobowych, czyli według wcześniejszych zarobków. Szczególne zasady dotyczą rybaków, dla których dochody z połowów są dochodami głównymi (fisker på blad B i fiskermanntallet), czyli zdecydowanej większości osób zatrudnionych w branży.

Dochód główny czy dodatkowy?

Według przepisów dochody z połowów są dla osoby trudniącej się rybołówstwem dochodami głównymi (fisker på blad B i fiskermanntallet), jeśli poza rybołówstwem osoba ta nie ma więcej niż dwie trzecie etatu i zarabia na kutrze ponad 100 000 NOK. W roku 2022 aż 9597 rybaków było zarejestrowanych w grupie B, czyli z dochodem z rybołówstwa jako głównym, zaś 1233 w grupie A, czyli z  dochodem z rybołówstwa jako dodatkowym.

Jeśli jesteś w grupie B, starając się o wypłatę chorobowego, musisz wykonać dodatkowy krok.

Najważniejsze różnice

W odróżnieniu od przedstawicieli innych zawodów, jako rybak, dla którego dochód z rybołówstwa jest dochodem głównym, masz prawo do zasiłku chorobowego z NAV:

– od pierwszego dnia choroby;

– bez konieczności bycia zatrudnionym przez co najmniej 4 tygodnie.

Oznacza to, że przepisy dają ci przywileje ze względu na szczególny charakter Twojej pracy. Są też jednak pewne utrudnienia.

To, jak będziesz aplikować o zasiłek chorobowy z NAV, jest uzależnione od metody wypłacania Twoich zarobków. Jest ona widoczna na twoich paskach wypłaty od pracodawcy. Jeśli otrzymujesz wynagrodzenie jako „lott”, czyli w dużym uproszczeniu procent zysku z połowu, to dla urzędu jest to dochód jak z prowadzenia własnej działalności. Jeśli natomiast Twoje wynagrodzenie wypłacane jest jako „hyre”, czyli w uproszczeniu wypłatę za pełnienie funkcji na jednostce rybackiej, to w świetle przepisów traktowany jesteś jako pracownik. Jednocześnie można otrzymywać obie formy wynagrodzenia.

Wynagrodzenie wypłacane jako lott należy do NAV dodatkowo zaraportować, aby świadczenie chorobowe zostało wypłacone poprawnie. W tym celu składa się  wniosek z informacją o dochodzie.

Rybacy w wieku 67-70 lat mają prawo do 60 dni świadczenia chorobowego z NAV.

Skorzystaj z naszej pomocy

Jeśli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu świadczeń dla rybaka w Norwegii, skontaktuj się z jednym z naszych biur. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu branży załatwisz sprawy urzędowe szybciej i bez niepotrzebnego stresu.