Skip to main content

Nareszcie się pojawił, choć niektórzy już stracili nadzieję na jakiekolwiek dofinansowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą a nie posiadających stałych kosztów prowadzenia działalności.

W ostatnim tygodniu pojawiła się możliwość składania wniosków o odszkodowania dla przedsiębiorstw, które utraciły dochody w związku z Covid-19. Odszkodowania te mają zastosowanie dla dużych przedsiębiorstw, które muszą ponosić koszty stałe na poziomie minimalnym około 8  500 nok miesięcznie.

Bardzo wiele firm takich kosztów nie ponosi, jest bardzo duży odsetek przedsiębiorców,  których działalność jest jedynym i głównym źródłem dochodu a mimo wszystko tak wysokich wydatków nie ponoszą w skali miesiąca, a jednocześnie zarabiają powyżej średniej krajowej. Są to branże między innymi  medyczna, budowlana, sprzątająca. Nawet firmy świadczące usługi, często tak wysokich kosztów nie ponoszą, a jeśli nawet, to rekompensaty nie pokrywają utraconego dochodu.

I tu przychodzi z pomocą „Program tymczasowy dla osób prowadzących działalność na własny rachunek i osób wykonujących wolny zawód, które utraciły dochód z powodu COVID-19.”

Jak działa program?

Obowiązuje od 16 marca 2020 r wyłącznie w celu zrekompensowania utraconego dochodu z powodu wybuchu COVID-19.  Zakłada, że przedsiębiorcy pokrywają utratę dochodu z własnej kieszeni przez pierwsze 16 dnia wysokość wypłat będzie bazowała na dochodach z ubiegłego roku oraz z 2020.

Wnioski mogą składać osoby zarejestrowane przed 1 marca 2020 r. jako prowadzące działalność na własny rachunek lub freelancerzy .

Wnioski za kwiecień można będzie składać na początku maja a za maj na początku czerwca. Decyzje mają być podejmowane najszybciej jat to możliwe, liczymy na to, że szybciej niż zasiłki choroboweJ

Więcej informacji na temat zasiłków udostępnimy po weekendzie a tymczasem informujemy, iż nasza firma zajmuje się składaniem wniosków i bardzo chętnie pomożemy każdemu, kto takiej pomocy będzie potrzebował!

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.