Skip to main content

Pracujesz w Norwegii, ale nie masz w tym roku podatkowym prawa do odpisu pendler? Istnieją inne możliwości! Skorzystaj z typu rozliczenia podatkowego, jakie jest dopasowane do Twoich potrzeb.

W rozliczeniu z norweskim Urzędem Skarbowym liczy się przede wszystkim poprawność złożonego zeznania. Skattemelding, czyli dokument, jaki nazywamy „rozliczeniem wstępnym” nie jest bowiem finalnym rozliczeniem podatkowym.

Nie tylko „ile do zwrotu?”

Skattemelding często zawiera błędy, szczególnie u osób, które nie mieszkają w Norwegii na stałe, pracują tu tylko przez część roku bądź dopiero niedawno zaczęły pracę. Podane na wstępnym rozliczeniu kwoty bywają nieprawidłowe, co skutkuje zbyt małym zwrotem podatku bądź zbyt wysoką dopłatą oraz możliwymi problemami administracyjnymi.

To w obowiązku każdego podatnika leży sprawdzenie, czy umieszczone na skattemelding dane są zgodne ze stanem faktycznym. Za ewentualne pomyłki i przeoczenia odpowiadasz TY, a nie płatnicy, jacy przesłali do urzędu wstępne dane o zarobkach i dochodach. Za każdym razem należy więc rozliczenie osobiście sprawdzić i złożyć je w terminie dopiero wtedy, gdy ma się pewność, iż wszystko zostało uwzględnione.

Nie należy przyjmować błędnego założenia, że najważniejsze w rozliczeniu z urzędem skarbowym są ewentualny zwrot lub dopłata. Z wieloletniego doświadczenia ATS Pomoc w Norwegii wynika, że najważniejsza jej poprawność złożonego zeznania, która zapewnia spokojny sen na kolejne miesiące i lata. Z tego powodu sprawdzamy podwójnie wszystkie dane znajdujące się na wstępnym rozliczeniu podatkowym.

Jeśli chcesz mieć pewność, że składasz rozliczenie podatkowe, które jest zgodne ze stanem faktycznym i nie stanie się dla ciebie źródłem ewentualnych problemów, wybierz typ rozliczenia dla osób dojeżdżających bez odpisów.

Możliwe odpisy bez statusu pendler:

– odpis kredytów, także tych zaciągniętych w Polsce (bez znaczenia, czy jest to kredyt hipoteczny czy gotówkowy);

– wszelkie ulgi rodzicielskie (m.in. 25 000 NOK na jedno dziecko, 15 000 NOK na drugie dziecko), koszty rodzicielskie muszą być udokumentowane – liczą się tutaj zarówno koszty przedszkola, opiekunki SFO, zajęć dodatkowych (również dla dzieci mieszkających w Polsce);

– odliczenia kosztów opieki specjalistycznej w przypadku dziecka niepełnosprawnego;

– wpłata IPA, czyli na indywidualny fundusz emerytalny;

– odpis datków dla wszelkich organizacji charytatywnych;

– koszty poniesione na odzież roboczą, sprzęt niezbędny do wykonywania pracy lub szkolenia niezbędne do podwyższenia przychodu.

Særfradrag – odpis szczególny, obejmujący niektóre koszty związane z chorobą; 

Odpis z tytułu składki na BSU (mieszkaniowy program oszczędnościowy dla młodzieży); 

Minstefradrag – koszty uzyskania przychodu; 

Personfradrag, czyli kwota wolna od podatku – odpis standardowy przy obliczaniu podatku .

Dojeżdżasz do pracy z Polski do Norwegii i nie masz pewności, czy twoje wstępne zeznanie podatkowe jest poprawne i co ewentualnie możesz odpisać? Skontaktuj się z jednym z naszych biur i skorzystaj z typu rozliczenia przeznaczonego dla osób dojeżdżających bez odpisów.