Skip to main content

Poniżej przedstawiamy krótkie streszczenie wszystkich możliwych odpisów oraz ulg, które przysługują przy rozliczeniu od podatku.

Przy okazji- rozwiewamy wątpliwości na temat odpisów „rozłąkowych” oraz „gazetowych” 😊

Ulgi, które przysługują osobom bez statusu pendler:

 • Kwota wolna od podatku tzw. personfradrag
 • Koszt uzyskania przychodu tzw. Minstefradrag
 • Odsetki od kredytów w Polsce i w Norwegii
 • Koszty biletów promowych, bramek oraz mostów
 • Część kwoty zapłaconej na związki zawodowe
 • Ulga rodzicielska
 • Odpis z tytułu kosztów delegacji jeśli w miejscu, w którym byliśmy oddelegowani nie mieliśmy możliwości gotowania, a stawka diety wypłacona przez pracodawcę jest niższa niż ta, która przysługuje nam ustawowo
 • Koszty opieki specjalistycznej dla niepełnosprawnego dziecka
 • Ulga dla samotnych rodziców pobierających rozszerzony zasiłek rodzinny na dzieci
 • Wpłaty na indywidualny fundusz emerytalny (IPA)
 • Odpis datków dla organizacji charytatywnych
 • Odpis z tytułu składki na BSU (fundusz mieszkaniowy)
 • Część wpłat do publicznej lub prywatnej kasy emerytalnej
 • Koszty kursów lub narzędzi niezbędnych do wykonywania zawodu

Oprócz tych odpisów – istnieją również specjalne dodatkowe ulgi dla osób, które rozliczają się w statusie pendler (status pendler przysługuje osobom, które:

1) mają za granicą wspólne zameldowanie z żoną lub dzieckiem do 18 roku życia i podróżują do rodziny,

2) mają za granicą mieszkanie własnościowe oraz zameldowanie i podróżują do kraju, w którym są zameldowani).

Dodatkowe ulgi:

 • Odpis za koszty poniesione w związku z podróżami do kraju i rodziny tzw. kilometrówka za dojazdy
 • Odpis za poniesione koszty biletów promowych, bramek drogowych oraz mostów
 • Odpis za koszty zakwaterowania w Norwegii
 • Odpis za diety, który przysługuje osobom, które w mieszkaniu/domu w Norwegii nie mają dostępu do kuchni i co za tym idzie- możliwości gotowania. Prawo to zostało ograniczone do 24 miesięcy od 1 stycznia 2018. Oznacza to, że osoba, która chce z takiego odpisu skorzystać powinna zmienić komunę zamieszkania najpóźniej w roku 2020.

Przy wprowadzaniu odpisów do swojego zeznania podatkowego należy pamiętać, że każde rozliczenia może zostać poddane kontroli urzędu skarbowego w ciągu 10 lat od dnia wysłania i należy zachować dokumentację potwierdzającą na to, że dany odpis nam przysługuje.