Skip to main content

Osoby pracujące na norweskim szelfie kontynentalnym, czyli pracownicy zatrudnieni na platformach wiertniczych, są wciąż uprawnione do standardowego odliczenia od podatku w wysokości 10% wynagrodzenia rocznego (norw. standardfradrag for utenlandske arbeidstakere). Za rok podatkowy 2020 mają prawo wnioskować o ten typ odliczenia.

Norweskie prawo uznaje, iż pracownicy zagraniczni, którzy wykonują zadania na norweskich szelfie kontynentalnym, a jednocześnie mają centrum interesów życiowych (rodzinę, mieszkanie) w innym kraju, nie stają się rezydentami podatkowymi w Norwegii, dlatego mają prawo do korzystania ze standardowego odliczenia od podatku w wysokości 10%.

Za pracownika wykonującego zadania na norweskim szelfie kontynentalnym uważa się każdą osobę, która pracuje na stałej platformie, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy.

Odpis standardowy 10% – co warto o nim wiedzieć?

Odpis standardowy dla osób pracujących na norweskim szelfie kontynentalnym pozwala na odliczenie 10% od przychodu ze stosunku pracy. Podlega temu wynagrodzenie brutto oraz dodatki, które podlegają opodatkowaniu. Warunkiem jest jednak, by odpis nie wynosił więcej niż 40 000 NOK. 

W przypadku odpisu 10% można dodatkowo starać się o odliczenia od:

  • Kosztów uzyskania przychodu (minstefradrag) – oblicza się go z przychodu ze stosunku pracy;
  • Kwoty wolna od podatku (personfradrag) – odpis standardowy przy obliczaniu podatku.

Jeżeli przebywasz na terenie Norwegii (w tym na szelfie kontynentalnym) przez cały rok podatkowy, to otrzymasz pełen odpis kosztów uzyskania przychodu i pełną kwotę wolną od podatku (12/12). Jeżeli przebywasz na terenie Norwegii tylko przez część roku podatkowego, to odpisy zostaną zredukowane w stosunku do długości pobytu w Norwegii, np. jeżeli przebywałeś/aś na terenie Norwegii przez okres od 3 do 4 miesięcy, to odpisy będą stanowiły 4/12 pełnego odpisu.

Odpis standardowy 10% dla pracowników norweskiego szelfu kontynentalnego przeznaczony jest dla osób, które nie są rezydentami podatkowymi w Norwegii. Od czasu, kiedy zostało się norweskim rezydentem podatkowym, czyli osobą, która przepracowała tu więcej niż 183 dni w ciągu 12 miesięcy lub 270 dni w ciągu 36 miesięcy, ulga przysługuje tylko przez 2 kolejne lata.