Skip to main content

Informację pojawiające się we wstępnej ustawie parlamentarnej.

Wśród środków podejmowanych przez rząd są:

• Zasiłek z tytułu zasiłku dla bezrobotnych został podwyższony z 725 milionów NOK do 9,7 miliarda NOK.

• Rząd zmienia zasady tymczasowych zwolnień. Okres, który płaci pracodawca, jest skrócony z 15 do 2 dni.

• Jednocześnie zmieniają się zasady dotyczące dni oczekiwania. Pomiędzy czasem tymczasowego zwolnienia a zasiłkiem dla bezrobotnych są zwykle trzy dni oczekiwania, ale w obecnej sytuacji zostają one zniesione.

• Gminy otrzymują dodatkowe 250 milionów NOK w wyniku rządowego pakietu kryzysowego. Ponadto transfery do gmin powiatowych zostały zwiększone o 50 milionów NOK.

• Gminy, które mają większe wydatki na zwalczanie epidemii wirusów, mogą oczekiwać od państwa dodatkowych pieniędzy.

• Wszystkie opłaty lotniskowe są tymczasowo zawieszone do 30 czerwca. 1560 miliardów NOK.

• Firmy mające straty finansowe na koniec roku , będą mogli je odpisać od podatku za wcześniejsze lata i odzyskać podatek.  Przepisy podatkowe zmieniają się także dla właścicieli firm, które mają straty finansowe. Mogą otrzymywać odroczoną płatność podatku majątkowego.

Konieczne może być wezwanie pracowników służby zdrowia, którzy przeszli na emeryturę. Rząd proponuje, aby nie zmniejszać wypłaty emerytury.