Skip to main content

Dobra wiadomość – 21 maja Norwegia pośrednio złagodzi restrykcje wjazdowe.

Od 21 maja łatwiej będzie wjechać do Norwegii. Rząd zdecydował się zmienić wymagania dotyczące sposobu dokumentowania stałego miejsca zamieszkania. Osoby z D-numerem również będą miały prawo do wjazdu.

Na konferencji prasowej ogłoszono, iż zmieniony zostanie przepis, zgodnie z którym za rezydentów uznawano jedynie osoby posiadające odpowiedni dokument z Urzędu ds. Rejestracji Ludności (Folkeregisteret). Swoje prawo do wjazdu do Norwegii będzie można udowodnić również na inne sposoby.

Zmiana definicji

Co to dokładnie oznacza? Nie jest to jeszcze kolejny etap znoszenia obostrzeń, ale zmiana definicji, jaka w praktyce dużo zmieni. W czasie pandemii Norwegia inaczej traktuje rezydentów kraju niż osoby, jakie podróżują w celach turystycznych czy zarobkowych, a podróże zagraniczne dzieli na konieczne i nie powodowane wyższą koniecznością.

21 maja rozszerzy się definicja „rezydenta”. Osoby, jakie przed pandemią mieszkały w Norwegii, będą mogły udowodnić swoje prawo do wjazdu na kilka sposobów (prawdopodobnie na przykład okazując na granicy kontrakt wynajmu mieszkania). Minister Monica Mæland poformowała, że trwają prace nad ustaleniem szczegółów wymogów dokumentacyjnych. O tym, jakie dokumenty będą uprawniały do wjazdu do Norwegii po 21 maja, dowiemy się już wkrótce.