Skip to main content

Jak podaje NAV pod koniec kwietnia 421 000 osób zostało zarejestrowanych jako osoby całkowicie bezrobotne, częściowo bezrobotne lub poszukujące pracy. 15,0 procent siły roboczej jest zarejestrowanych jako osoby poszukujące pracy. To aż o 9 100 więcej osób niż pod koniec marca, ale jeśli można spojrzeć na ostatnie trzy tygodnie to odnotowano spadek o 11 700 osób. 

Pod koniec kwietnia NAV zarejestrował 269 000 osoby, które są w pełni bezrobotne co stanowi 9,6% siły roboczej. Ponad 139 000 osób zostało zarejestrowanych jako częściowo bezrobotne. Dane pokazują, że 60 procent bezrobotnych jest zwolnionych, podczas gdy to samo dotyczy 79 procent częściowo bezrobotnych. W Swojej wypowiedzi Dyrektor ds. Pracy i opieki społecznej Sigrun Vagen stwierdził, że po bardzo dramatycznym wzroście bezrobocia w marcu i na początku kwietnia wydaje się, że mogliśmy osiągnąć szczyt bezrobocia. Zdecydowano, że szkoły, salony fryzjerskie, przedszkola mogą częściowo otworzyć się od końca kwietnia, co może przyczynić się do dalszego zmniejszenia bezrobocia w nadchodzących tygodniach. Z drugiej strony niskie ceny ropy i niska aktywność w wielu branżach może wciąż powodować wiele zwolnień.  

Niestety w ostatnich miesiącach wzrosła liczba bezrobotnych w pełnym wymiarze godzin w trzech grupach zawodowych. Turystyka, transport, usługi, a także edukacja.  Najwyższe bezrobocie zanotowano w stolicy. Møre i Romsdal (65%) i Oslo (55%) odnotowały największy wzrost liczby osób częściowo bezrobotnych w ostatnim miesiącu.  Liczba bezrobotnych wzrosła najbardziej wśród osób w wieku 50–59 lat, a następnie w grupie wiekowej 40–49 lat, odpowiednio 11 900 i 11 300 osób. Pod koniec kwietnia bezrobocie było nadal najwyższe wśród osób między 20 a 24 rokiem życia, z 15,2% siły roboczej. Bezrobocie było najniższe w grupie wiekowej powyżej 60 lat, z 6,5 procent. W kwietniu na nav.no. zarejestrowano 21 000 nowych ofert pracy. To o 40 procent mniej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Najwięcej nowych zgłoszeń dotyczyło zdrowia, pielęgniarstwa i opieki (5 200) i nauczania (2 700).