Skip to main content

Według danych jakie na dzień 03.04 przedstawił NAV- do końca marca z powodu koronawirusa 301 000 osób zostało zarejestrowanych jako osoby całkowicie bezrobotne. Jest to 10,7 procenta całej siły roboczej w Norwegii. Dodatkowo około 97 000 osób zarejestrowało się jako osoby częściowo bezrobotne.  Stanowi to wzrost o około 274% w porównaniu z lutym 2020. Sigrun Vågeng, jeden z głównych dyrektorów NAV podkreśla, że w tej chwili ponad 400 000 osób jest zarejestrowanych jako osoby poszukujące pracy. Środki podjęte w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa uderzyły w niektóre grupy zawodowe, ale sytuacja wpłynęła na cały rynek pracy i norweską gospodarkę. Największy wzrost liczby osób bezrobotnych odnotowano w rejonie sprzedaży. Następnie w turystyce, transporcie oraz usługach. Pod koniec marca bezrobocie w stosunku do siły roboczej było najwyższe w turystyce i transporcie-25,8%, a najniższe w edukacji- 2,7% siły roboczej. W kategorii miast- największe bezrobocie odnotowano w Oslo (441%), a najmniejsze w Vestfold i Telemark (277%). Jeśli chodzi o grupy wiekowe- najwyższy wzrost bezrobocia odnotowano w grupie 30-39 lat, a najmniejszy w grupie osób poniżej 20 roku- w porównaniu do lutego. Przeprowadzono również analizę zgłoszeń dotyczących nowych miejsc pracy w marcu- tutaj także odnotowano spadek o 27% w porównaniu do marca ubiegłego roku. Najwięcej nowych miejsc pracy dotyczyło zdrowia, pielęgniarstwa, opieki oraz nauczania.