Skip to main content

1 stycznia 2018 roku Islandia jako pierwszy kraj na świecie wprowadziła regulacje prawne zmuszające pracodawców do zapewnienia równego wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn za pracę o równej wartości. Wartość pracy ocenia się na podstawie kompetencji, odpowiedzialności, wysiłku i środowiska pracy.

Wg Centralnego Biura Statystycznego SSB w Norwegii kobiety zarabiają średnio 87 koron na każde 100 koron zarobione przez mężczyzn. W związku z tym Socjalistyczna Partia Lewicy SV domaga się podobnych regulacji płac na wzór Islandii.

W wielu miastach w Norwegii odbędą się demonstracje mające zwrócić uwagę opinii publicznej, hasłem przewodnim będzie: „Od dziś do końca roku kobiety będą pracować za darmo”.