Skip to main content

W dniu dzisiejszym, tj. 5 listopada, Premier Rządu przedstawiła najnowsze zalecenia oraz obostrzenia dotyczące zwalczania rozprzestrzeniania się wirusa.  

W najbliższych tygodniach wszyscy muszą ograniczyć mocno kontakty socjalne oraz pozostać w domu, jeśli to tylko możliwe. Należy także mocno ograniczyć podróże służbowe.  

Uniwersytety i szkoły wyższe powinny rozważyć zredukowanie nauczania w najbliższym okresie oraz ograniczyć inne aktywności.  

Możemy przyjąć maksymalnie 5 osób w domu, jeśli pochodzą z różnych gospodarstw domowych. Nie dotyczy to dzieci i imprez np. urodzinowych.  

Należy utrzymywać dystans min. 2 m w stosunku do osób z grup ryzyka. 

W prywatnych imprezach organizowanych w miejscach publicznych może uczestniczyć maks. 20 osób, a w imprezach publicznych maks. 50 osób.  

W halach sportowych może uczestniczyć maks. 200 osób jeśli tyle jest miejsc siedzących. Przepisy wchodzą w życie od 9 listopada.  

W całym kraju ogranicza się sprzedaż alkoholu od g. 24.00, oraz zakaz wpuszczania nowych gości po 22.00. Przepisy wchodzą w życie od 7 listopada.  

Kwarantanna i podróże:                                                                                Osoby przyjeżdżające z tzw. czerwonych krajów muszą mieć NEGATYWNY test na COVID19 w momencie wjazdu do Norwegii. Test musi być wykonany do 72 godzin przed przyjazdem. Jeśli podróżny nie okaże takiego testu dostanie odmowę wjazdu do Norwegii. Przepisy wchodzą w życie od 9 listopada.  

Osoby przyjeżdżające do Norwegii muszą mieć miejsce pobytu oraz umowę o pracę lub zlecenia. Osoby niemające miejsca do zamieszkania będą musiały przebywać w specjalnym hotelu, gdzie odbędą kwarantannę i w tym czasie będą musiały poddać się testom na obecność wirusa. Ten przepis dotyczy pracowników, turystów, członków rodzin. Przepisy wejdą w życie po ogłoszeniu przez Helsedirektoratet. Do tego czasu będą  wprowadzone obostrzone kontrole na granicach.  

Gminy, w których występuje bardzo duża ilość zakażeń mają prawo wprowadzić dodatkowe nakazy i polecenia dla mieszkańców. Np. obowiązkowe noszenie maseczek w miejscach publicznych, nakaz pracy zdalnej, zakaz ogólny organizowania imprez itp.