Skip to main content

Po tragicznym incydencie w biurze NAV w Bergen nadszedł czas na kontrolę procedur. Celem jest zapewnienie pracownikom NAV większego bezpieczeństwa.

Norweska Państwowa Inspekcja Pracy (Arbeidstilsynet) przeprowadza kontrole w lokalnych biurach NAV. Do lata 2023 roku ma zostać skontrolowanych 260 placówek w całym kraju. Inspektorzy sprawdzają, w jakim stopniu NAV zapewnia swoim pracownikom bezpieczeństwo i przeciwdziała możliwym aktom przemocy. Ostatecznym celem kontroli jest wdrożenie takiego systemu procedur, które pozwolą urzędnikom na jednocześnie wydajne i bezkonfliktowe wykonywanie obowiązków.

Niełatwa praca

Kontrole są pośrednio związane ze zdarzeniem, jakie miało miejsce w zeszłym roku w Bergen. W trakcie zdarzenia jedna z urzędniczek NAV straciła życie, zaś inna została ciężko ranna. W tym roku rozpoczął się proces sądowy mężczyzny, który był sprawcą ataku. Po incydencie w Bergen przeprowadzono pierwsze kontrole w miejscowych placówkach. Wykazały one, że nie wszystkie procedury mające zapobiegać czynnikom ryzyka działały poprawnie. Zawiodło między innymi mapowanie czynników ryzyka dla bezpieczeństwa pracowników oraz procedury HMS.

– Rozumiemy wyzwania, z jakim mierzy się wielu pracowników NAV. Spotykają  petentów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i w związku z tym bywają narażeni na nieprzyjemne sytuacje. Muszą potrafić radzić sobie z trudnymi emocjami petentów oraz ich problemami, jednocześnie zachowując profesjonalizm i kontrolę nad własnymi emocjami – powiedziała mediom Trude Vollheim z Arbeidstilsynet.

Znaczenie działań zapobiegawczych

Generalnie urzędnicy NAV dzielą się na dwie grupy. Jedni pracują na poziomie publicznym, drudzy na poziomie lokalnym. Ta dwupoziomowość wymaga koordynacji działań w zakresie bezpieczeństwa pracy, w tym między innymi współpracy organów państwowych i lokalnych. Teraz inspektorzy Arbeidstilsynet sprawdzają, jak urzędnicy NAV organizują swoje zadania i jak wdrażają procedury mające na celu zapobieganie problemom. Norweska Państwowa Inspekcja Pracy podkreśla znaczenie wzajemnej kooperacji pracodawcy, pracowników, przedstawicieli odpowiedzialnych za BHP oraz lekarzy medyny pracy.

Co z tego wynika dla beneficjentów świadczeń NAV? Można mieć nadzieję, iż po kontrolach i ewentualnym wprowadzeniu nowych procedur, współpraca z urzędnikami NAV będzie mniej problematyczna i bardziej efektywna.