Skip to main content

Przypominamy – każdy, kto przekracza granicę norweską przyjeżdżając z kraju „czerwonego” zostaje objęty dziesięciodniową kwarantanną. Nasi klienci często zastanawiają się, czy po przyjeździe do Norwegii ktoś powinien wypłacić im zasiłek chorobowy z tytułu przymusowej kwarantanny. W tym artykule rozwiewamy Wasze wątpliwości.  

Prawo do zasiłku chorobowego ma każdy, kto nie ma możliwości wykonywania pracy, a co za tym idzie stracił źródło dochodu z powodu nałożonej kwarantanny. Warunkiem wstępnym jest spełnienie innych warunków otrzymania zasiłku chorobowego, o których pisaliśmy wcześniej:  

Za okres ten, pieniądze pracownikowi powinien wypłacić pracodawca. Następnie pracodawca może wnioskować do NAV o zwrot kosztów poniesionych w związku z zasiłkiem chorobowym od 4 dnia kwarantanny. W takim przypadku pracodawcy zachęcani są do akceptowania oświadczeń własnych od pracowników.  

Ważne! NAV może odmówić przyznania zasiłku chorobowego, jeśli dana osoba celowo naruszy krajowe zalecenia dotyczące podróży. Nie ma to zastosowania w przypadku pracowników, którzy systematycznie przekraczają granicę i wolny czas muszą spędzić poza Norwegią, ze względu na brak miejsca zamieszkania w Norwegii lub brak ułatwień ze strony pracodawcy w tym aspekcie.  

Dla przykładu: Pracownik, który ma do dyspozycji w Norwegii na stałe mieszkanie i pracuje w normalnym systemie zmianowym, nie będzie miał prawa do zasiłku podczas kwarantanny. 

Prawa do zasiłku chorobowego w okresie kwarantanny nie mają także osoby, które i tak miały zaplanowane wolne na ten czas, ponieważ nie wiąże się to z utratą dochodu.  

Pracodawców zachęca się, żeby tak dostosowywali zmiany pracowników, aby ci musieli zostawać poddani kwarantannie jak najrzadziej.  

Mamy nadzieję, że teraz jest do wszystko dla Was bardziej zrozumiałe 😊 W razie dalszych wątpliwości, zapraszamy do kontaktu!