Skip to main content

Możesz skorzystać z pomocy państwowej i dofinansować działalność swojej firmy biorąc kredyt bankowy  z gwarancją spłaty kapitału do 90 % przez państwo!

Wszystkie firmy zarejestrowane w Norwegii mogą składać wnioski o taki kredyt.

Nowe przepisy odnośnie pomocy państwa dla firm na czas pandemii i kryzysu ekonomicznego mają na celu ułatwienie uzyskania kredytu w banku. W tym przypadku mają zastosowanie gwarancje państwowe, które pokryją  90% sumy w ramach zabezpieczenia spłaty kredytu, w przypadku gdy firma nie będzie w stanie go spłacić.

Warunki do udzielenia kredytu będą ustalane przez bank łącznie z firmą, czyli kredytobiorcą. Odsetki i opłaty mają być ustalone w odniesieniu do ogólnej sytuacji ekonomicznej na rynku. Firma powinna mieć plan i możliwości na przetrwanie kryzysu i dalsze funkcjonowanie. Kredyt przeznaczony jest dla firm nie mających obecnie płynności finansowej. Okres spłaty kredytu może wynieść maksymalnie 3 lata.

Firmy, które chcą skorzystać z tej pomocy muszą skontaktować się ze swoim bankiem, który oceni sytuację i wyda opinię czy firma może być objęta tymi przepisami.