Skip to main content

W czasie pandemii wiele zasad i przepisów często się zmienia. Wyjaśniamy, co się zmieniło w sprawie wypełniania kart meldunkowych dla NAV.

Osoby, które pobierają w NAV niektóre świadczenia, w tym zasiłek dla bezrobotnych (dagpenger), zasiłek przejściowy (AAP), zapomogę przejściową (overgangsstønad) czy dodatek za kurs z urzędu (tiltakspenger), muszą regularnie wypełniać karty meldunkowe. Na kartach zaznacza się, czy w okresie ostatnich dwóch tygodni wykonywało się zajęcia zarobkowe, nie mogło podjąć pracy z powodu choroby lub uczestniczyło w kursach bądź szkoleniach. Beneficjenci deklarują też, czy chcą być zarejestrowani jako świadczeniobiorcy przez okres kolejnych dwóch tygodni.

W czasie pandemii koronawirusa oraz restrykcji z nią związanych, rząd zmodyfikował niektóre z zasad, jakie obowiązywały wcześniej.

Biuro domowe

Osoby, które pobierają zasiek dla bezrobotnych i jednocześnie pracują na część etatu z domu, powinny do kart meldunkowych wpisywać przepracowane godziny pracy w normalnym trybie. Nie ma znaczenia, czy praca jest wykonywana od siebie z domu, czy w siedzibie firmy. Jeśli beneficjent świadczenia jest na kwarantannie, ale wykonując pracę z domu otrzymuje za to zapłatę, w kartach meldunkowych powinien normalnie zaznaczać godziny pracy.

Nieobecność ze względu na zakażenie lub podejrzenie zakażenia

Osoby otrzymujące zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek przejściowy czy świadczenie związane z kursem z NAV-u nie mają potrącenia świadczenia, jeśli nie mogą uczestniczyć w danych aktywnościach z powodu zakażenia lub podejrzenia zakażenia koronawirusem. Na kartach meldunkowych nie powinny odnotowywać ani choroby ani nieobecności. Świadczenie powinno być wypłacane za takie dni, w których nie można podjąć obowiązków ze względu na zakażenie lub skutki regulacji związane z podejrzeniem zakażenia.

Zasiłek przejściowy AAP

Kto z powodu zakażenia koronawirusem lub albo restrykcji związanych z pandemią nie może wykonywać częściowo pracy lub innych aktywności z tym związanych, nie będzie miał zmniejszonych świadczeń.

Zasiłek dla bezrobotnych – łączenie pracy z nauką lub kursem

NAV wprowadził tymczasową możliwość łączenia pobierania zasiłku dla bezrobotnych z edukacją lub doszkalaniem się. Od 20 kwietnia 2020 r. do 1 lipca 2021 r. można odbywać kursy doszkalające i uczyć się bez obawy o utratę prawa do zasiłku. Jeśli beneficjent otrzymał z Statens lånekasse wsparcie finansowe na naukę, ma obowiązek poinformować o tym NAV.

Zasiłek dla bezrobotnych – tymczasowe rozwiązanie dla praktykantów

Od 20 marca 2020 r. rząd wprowadził możliwość pobierania zasiłku dla bezrobotnych dla praktykantów (lærling, lærekandidat lub praksisbrevkandidat) będących na permitteringu z pominięciem istniejącego wcześniej warunki wypracowania odpowiedniej sumy zarobków. Teraz rząd chce przedłużyć obowiązywanie tego rozwiązania do 30 czerwca tego roku.

Praktykant, który utracił stanowisko lub został wysłany na permittering, ma tymczasowo prawo do zasiłku dla bezrobotnych nawet, jeśli kontynuuje kształcenie. Jeśli wykonuje również pracę na część etatu, powinien wszystkie przepracowane godziny wpisywać do kart meldunkowych.

Zasiłek dla bezrobotnych: świadczenia rzeczowe

Kto będąc na zasiłku dla bezrobotnych otrzymuje od pracodawcy świadczenia rzeczowe, na przykład opłacany przez niego dostęp do telefonu służbowego, abonamentu czasopism itp., ten nie uwzględnia tych korzyści w kartach meldunkowych dla NAV. Nie należy przeliczać świadczeń rzeczowych na godziny pracy, bowiem nie mają one wpływu na wysokość zasiłku.