Skip to main content

Obecnie mamy do czynienia z dwoma rodzajami tzw. frikort jeśli chodzi o ponoszenie wydatków na leczenie i zakup lekarstw w Norwegii.

Pierwsza karta obejmuje leczenia u lekarza, psychologa, leczenie szpitalne, badania diagnostyczne oraz wydatki na leki  i dotyczy wydatków łącznie powyżej 2460 kr (tzw. część własna), nie dotyczy to dzieci do lat 16.

Druga karta obejmuje fizjoterapię, leczenie chorób uzębienia oraz rehabilitację  i dotyczy wydatków łącznie powyżej 2176 kr.

W obu powyższych przypadkach pacjent dostaje tzw. frikort po przekroczeniu ww. sum na leczenie. Karta jest wydawana automatycznie w terminie do 3 tygodni po przekroczeniu powyższych wydatków a ewentualne nadwyżki są przelewane z powrotem na konto pacjenta.

Ministerstwo zdrowia informuje, że od 1 stycznia 2021 obie powyższe karty zostaną połączone w jedną i część własna będzie dotyczyć wszystkich usług łącznie. Kwota własna tzw. egenandel będzie wynosić 2460 kr. Celem wprowadzenia zmian jest uproszczenie dotychczasowych zasad dla pacjentów i ochrona tych, którzy ponoszą wysokie wydatki na leczenie.