Skip to main content

Wszyscy członkowie systemu ubezpieczenia społecznego w Norwegii posiadający obywatelstwo norweskie lub innego kraju należącego do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz Szwajcarii (Svalbard nie wlicza się do tej grupy) mają prawo do takiej karty. Do tej grupy również zaliczają się członkowie rodzin czyli małżonkowie i dzieci poniżej lat 18, obywatele ze statusem uchodźca lub nie posiadający żadnego obywatelstwa. 

Studenci korzystający z pożyczek na naukę oraz oddelegowani pracownicy nie mają prawa do tej karty ale mają prawo do korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej podczas pobytu w krajach EWG. 

Karta daje prawo do pokrycia niezbędnego leczenia w szpitalu bądź u lekarza w nagłych wypadkach i dotyczy to opieki państwowej, na takiej samej zasadzie i poziomie na jakim korzystają z takiej opieki mieszkańcy danego kraju. 

Karta nie pokrywa wydatków związanych z celowym leczeniem w innych krajach. 

Posiadacze karty mają obowiązek zgłaszać wszelkie zmiany mogące mieć wpływ na zakres ubezpieczenia. 

Helfo rekomenduje aby osoby udające się do innych krajów EWG wykupiły sobie dodatkowo ubezpieczenie na czas podróży, gdyż może się okazać, że karta nie pokryje wszystkich usług medycznych jakie wynikną z choroby bądź wypadku, np. transportu do domu. 

Jeśli okaże się, że jakaś przychodnia lub szpital nie chcą honorować tejże karty lub po prostu zapomniało się jej wziąć to trzeba zażądać wystawienia faktury za usługi a następnie wnioskować o zwrot pieniędzy na miejscu w Norwegii. Jest możliwa także ekspresowa wysyłka karty zastępczej. 

Jeśli są Państwo zainteresowani informacjami na temat karty prosimy o kontakt z naszymi biurami, gdzie konsultanci odpowiedzą na pytania i pomogą w złożeniu wniosku o kartę.