Skip to main content

Szanowni Państwo, 1 lipca rozpoczął się czas składania elektronicznych wniosków o świadczenie Dobry Start (tzw. 300+).  Jego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to polega na przyznaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę. Przypominamy, że o świadczenie mogą ubiegać tylko obywatele Polski, którzy zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczenie dobry start nie podlega jednak unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do  świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku  do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w tym w Norwegii. Oznacza to, że przynajmniej jeden z rodziców, opiekunów faktycznych lub opiekunów prawnych dziecka, na które przysługuje świadczenie, powinien mieszkać w Polsce, aby otrzymać dodatek pieniężny – ta osoba powinna złożyć wniosek, by świadczenie zostało przyznane. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem . Świadczenie to przysługuje rodzicom, nawet jeśli dziecko uczęszcza do szkoły za granicą, aż do ukończenia przez dziecko 20 roku życia (lub 24 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych). Świadczenie nie przysługuje na dziecko z tytułu rocznego przygotowania przedszkolnego, a także gdy dziecko uczęszcza do szkoły policealnej lub szkoły dla dorosłych.