Skip to main content

Coraz mniej osób kierowanych na zasiłek !

Jak informuje nav.no, w niedługim czasie zmniejszyła się liczba wnioskodawców aż o 12600!

05.05 we wtorek zarejestrowanych zostało 408 400 osób. Wynika to przede wszystkim z tego, że gospodarka powoli zaczyna być otwierana,  co powoduje powrót do pracy lub brak możliwość pójścia na zasiłek dla bezrobotnych.

Według wstępnych danych, o całkowite zwolnienie z pracy, wnioski złożyło 246 000 osób.  Liczba osób, które zarejestrowały się jako poszukujący pracę wynosi 150 000. 

W ostatnim czasie 9700 osób zarejestrowało się jako poszukujące pracy. Większość twierdziło, że zostali zwolnieni po to, by zarejestrować się jako osoba bezrobotna.

Liczba nowych wnioskodawców jest zatem na najniższym poziomie od czasu wprowadzenie rygorystycznych środków zapobiegania infekcjom – informują.

W ostatnich tygodniach jest zdecydowany spadek ! Zanotowano więcej rezygnacji z zasiłku, niż nowych wniosków o zasiłek ! 

Przyczyniają się do tego spadku oczywiście przedsiębiorcy, którzy otworzyli się częściowo lub całkowicie. 

Nowe statystyki pokażą karty powiadomień (meldekort). Będzie, wtedy jasne, kto w okresie dwóch tygodnie całkowicie pozostawał bez pracy, a kto skorzystał częściowo.