Skip to main content

Jak podaje SMB Norge co piąty właściciel małej firmy rozważa poddanie się , ze względu na skutki spowodowane przez  COVID-19.

Przeprowadzone ankiety wśród właścicieli firm, pokazują, że wiele przedsiębiorstw ma problemy finansowe i w marcu co piąty właściciel firmy rozważał zamknięcie swojej działalności. 

Badania, które przeprowadził SMB Norway wśród firm członkowskich potwierdza, że małe i średnie firmy, znajdują się w bardzo trudnej sytuacji. Ponad połowa właścicieli firm, uważa że kryzys spowodowany koronawirusem sprawił, że mniej im się opłaca interes i stało się to mało korzystne, więc co piąty właściciel rozważa jej zamknięcie. 

Kryzys, który nastąpił z powodu COVID-19, nieznacznie wstrząsnął norweskim życiem gospodarczym i błędne było myślenie, że nie wpłynie to na sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Jeśli nie wyciągniemy wniosków z całej sytuacji, ryzykujemy utratę tysięcy już istniejących i przyszłych firm oraz miejsc pracy. 

SMB Norwegia wzywa rząd do podjęcia odpowiednich kroków w celu wzrostu aktywności małych i średnich przedsiębiorstw w nadchodzących latach.  Żeby było to skuteczne, należy obniżyć składki pracodawcy i całkowicie wyeliminować podatek od majątku. W Norwegii jest ponad pół miliona małych i średnich firm, a około 60% pracowników pracuje w nich, co stanowi połowę rocznego dochodu w Norwegii. Dlatego bardzo dramatyczne byłoby dla norweskiej gospodarki, gdyby wiele z tych firm zniknęło z rynku.
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw, jest kręgosłupem norweskiej gospodarki i musimy zrobić wszystko, aby właściciele firm patrzyli w przyszłość optymistycznie. Według ankiet 1 na 3 właścicieli firm ubiegać się będzie o bardziej bezpieczną pracę,  52% uważa, że kryzys sprawił, że prowadzenie własnej działalności stało się mniej atrakcyjne, 6 na 10 właścicieli było pod wpływem wysokiego stresu spowodowanego całą sytuacją,  6 na 10 właścicieli, twierdzi, że COVID-19 miał negatywny wpływ na stosunki z rodzinną.

Na ankietę odpowiedziało ponad 500 właścicieli z całego kraju i z różnych branż.