Skip to main content

Główny Urząd Statystyczny (SSB) opublikował dane, które wskazują, że w 3 kwartale 2018 roku w Norwegii nie miało pracy 67 085 osób. Stanowi to stanowi 2,4 % osób w wieku produkcyjnym.

Z danych opublikowanych przez urząd dowiadujemy się, że 40 procent bezrobotnych stanowią imigranci. Najwyższe bezrobocie wśród imigrantów zarejestrowane zostało wśród przyjezdnych z Afryki 10,6 % oraz Azji 6,8 %.

Urząd podaje też, że w ostatnich kwartałach zanotowano też spadek bezrobocia o 0,5 procenta wśród imigrantów (głównie mężczyzn) z Europy Wschodniej.

Firma ATS pomaga w składaniu wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Prosimy o skontaktowanie się z naszym biurem w celu uzyskania odpowiedzi na pytania odnośnie zasiłku.