Skip to main content

Z powodu wybuchu wirusa koronawirusa UDI lub policja mogą wydalić cudzoziemców bez zezwolenia na pobyt w Norwegii. Cudzoziemcy, którzy zostali wydaleni, opuszczą Norwegię bez zbędnej zwłoki.

Niektóre grupy – w tym obywatele EOG mieszkający lub pracujący w Norwegii oraz członkowie ich rodzin mieszkający w Norwegii – nie mogą zostać wydaleni z Norwegii na podstawie niniejszego rozporządzenia. Przepis dotyczy cudzoziemców przybywających w Norwegii po 08.00 w poniedziałek 16 marca.
Z powodu wybuchu koronawirusa Norwegia zwykle teraz odrzuca wnioski o wizę Schengen. Wizy można wydawać tylko w wyjątkowych sytuacjach.